Главная страница

Тжкб оқу орнының атауы /Наименование уч зав ТиПО


Скачать 116.07 Kb.
НазваниеТжкб оқу орнының атауы /Наименование уч зав ТиПО
Дата17.05.2019
Размер116.07 Kb.
ТипДокументы

ТжКБ оқу орнының атауы

/Наименование уч.зав ТиПО

Код/

мамандық атауы/

Код / наименование специальности

Код/ біліктілік атауы/

Код / наименование квалификации

Бюджет/ ақылы/

бюджет /платно

Топ нөмірі/

номер группы

Студенттерсаны/кол-во уч-ся

Байқау тестілеуін өткізу күні/ дата проведения пробного тестирования

дата проведения теоретического тестирования

дата проведения практического тестирования

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0516000 «Қаржы» (салалар бойынша) / 0516000 "Финансы" (по отраслям

0516053 "Қаржы жұмысы бойынша экономист" 0516053 "Экономист по финансовой работе"

ақылы/платно

Ф-314

20

24.02.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0516000 "Қаржы" (салалар бойынша)

0516053 "Қаржы жұмысы бойынша экономист"

ақылы/платно

Ф-324

16

22.02.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0516000 "Қаржы" (салалар бойынша)

0516053 "Қаржы жұмысы бойынша экономист"

ақылы/платно

Ф-315

7

22.02.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0518000 «Есеп және аудит»/

0518000 "Учет и аудит"

0518023" Бухгалтер-ревизор (аудитор)"

ақылы/платно

УиА-314

21

23.02.2017.

29.03.2017.

05.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0906000 «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары»/

0906000 Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций

0906033 техник - энергетик

ақылы/платно

ТЭУ-413

13

28.02.2017

05.04.2017.

19.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0902000 " Электрмен қамтамасыздандыру"/

0902000 "Электроснабжение"

0902033 техник - электрик

бюджет

ЭС-413

21

27.02.2017

04.04.2017.

20.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0906000 «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары»/0906000 Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций

0906033 техник - энергетик

бюджет

ТЭУ-414

16

28.02.2017

05.04.2017.

19.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0901000 «Электр станциялары мен желілердің электржабдығы /

» 0901000 «Электрооборудование электрических станций и сетей»

0901043 техник - электрик

бюджет

ЭСиС-414

15

27.02.2017

04.04.2017.

20.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0911000 «Электрлік және электр механикалық жабдықты техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу»/

0911000"Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования"

0911032 электр жабдықты жөндеу және пайдалану жөніндегі электржөндеуші/0911032

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования

бюджет

ТОРО-414

17

28.02.2017

05.04.2017.

19.04.2017.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

1401000 Үйлер мен ғимараттар құрылысын салу және пайдалану/

1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1401213 техник-құрылысшы/

строитель 1401213 техник-строитель

ақылы/платно

СЭЗ-413

12

15.11.16ж.г.

23.12.16 ж.г.

13.01.17 ж.г.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану/

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

1201123 техник-механик

ақылы/платно

ТОРАТ-413

6

27.12.16 ж.г.

27.01.17 ж.г.

03.02.17 ж.г.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0601000 Стандарттау, метрология және сертификаттау/

0601000 Стандартизация, метрология и сертификация

0601013 стандарттау жөніндегі техник/

0601013 техник по стандартизации

бюджет

СМС-324

22

10.01.17 ж.г.

21.02.17 ж.г.

28.02.17 ж.г.

ақылы/платно

СМС-314

15

14.03.17 ж.г.

28.03.17 ж.г.

04.04.17 ж.г.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0402000 Дизайн

0402013 дизайнер

ақылы/платно

Д-413

13

13.01.17 ж.г.

10.02.17 ж.г.

17.02.17 ж.г.

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

1304000 «Есептеу техникалары және бағдарламамен қамтамасыз ету»/

1304000 "Вычислительная техника и программное обеспечение"

1304043 "Техник-бағдарламашы"/

1304043 "Техник-программист"

ақылы/платно

ВТиПО-413

17

03.11.2016

24.11.2016

01.12.2016

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

1226000 «Азық-түлік кәсіпорындардың өндірісін ұйымдастыру мен технологиясы»/

1226000 "Технология и организация производства продукции предприятий питания"

1226043 "Техник-технолог"

ақылы/платно

ТПП-413

9

14.11.2015

05.12.2016

09.12.2016

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0201000 "Құқықтану"/

0201000 "Правоведение"

0201023 "Заң кеңесшісі"/

0201023 "Юрискосульт"

ақылы/платно

П-314

31

12.01.2017

24.02.2017

28.02.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0201000 "Құқықтану"/

0201000 "Правоведение"

0201023 "Заң кеңесшісі"/

0201023 "Юрискосульт"

ақылы/платно

П-324

33

18.01.2017

27.02.2017

01.03.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0201000 "Құқықтану"/

0201000 "Правоведение"

0201023 "Заң кеңесшісі"/

0201023 "Юрискосульт"

ақылы/платно

П-315

13

01.03.2017

30.03.2017

04.04.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0512000 "Аударма ісі"/ 0512000 "Переводческое дело"

0512013 "Аудармашы"0512013 "Переводчик"

ақылы/платно

ПД-314

16

22.12.2016

06.04.2017

13.04.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0512000 "Аударма ісі"/ 0512000 "Переводческое дело"

0512013 "Аудармашы"0512013 "Переводчик"

ақылы/платно

ПД-324

17

22.12.2016

06.04.2017

13.04.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0512000 "Аударма ісі"/ 0512000 "Переводческое дело"

0512013 "Аудармашы"0512013 "Переводчик"

ақылы/платно

ПД-334

17

22.12.2016

06.04.2017

13.04.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0105000 «Бастауыш білім»/ 0105000"Начальное образование"

0105033 Бастауыш білім бойынша шетел тілі мұғалімі/ 0105033 Учитель иностранного языка начального образования

ақылы/платно

НО-413

13

08.12.2016.

25.03.2017

30.03.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0103000 "Дене тәрбиесі және спорт"/

0103000"Физическая культура и спорт"

0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі/

0103023 Учитель физической культуры и спорта

ақылы/платно

ФС-413

14

23.12.2016

21.04.2017

25.04.2017

ақылы/платно

ФС-414

10

23.12.2016

21.04.2017

25.04.2017

ақылы/платно

ФС-423

14

23.12.2016

21.04.2017

25.04.2017

ИнЕУ колледжі/Колледж ИнЕУ

0111000 "Негізгі орта білім"/

0111000"Основное среднее образование"

0111013 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі/

0111013 Учитель казахского языка и литературы

ақылы/платно

КиЛ-413

12

08.11.2016

19.04.2017

26.04.2017