Главная страница

Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В073000- «Құрылыстық материалдар, бұйымдар мен құрылымдар өндірісі» Өскемен Усть-Каменогорск


Скачать 118.75 Kb.
НазваниеРабочая учебная программа Мамандықтар: 5В073000- «Құрылыстық материалдар, бұйымдар мен құрылымдар өндірісі» Өскемен Усть-Каменогорск
Дата11.02.2016
Размер118.75 Kb.
ТипРабочая учебная программаД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01


Сапалы менеджмент жүйесі


бет 7ден


бет 7ден
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

МжК факультет деканы
_________ М.Дудкин

___________________2014 ж.МЕТАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жұмыс оқу бағдарламасы
технология МЕТАЛлов

Рабочая учебная программа


Мамандықтар: 5В073000- «Құрылыстық материалдар, бұйымдар мен

құрылымдар өндірісі»

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Жұмыс оқу бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалып 5В073000- «Құрылыстық материалдар, бұйымдар мен құрылымдар өндірісі» мамандығындағы студенттерге арналған.

Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы кафедрасы отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі Қ. Қомбаев
№____ хаттама ____________________ж.

Машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Төрағасы А.Вавилов
№____ хаттама ______________________ж.
Дайындады
доцент Н.Түленденова


Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

Жұмыс оқу бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде 5В073000- «Құрылыстық материалдар, бұйымдар мен құрылымдар өндірісі» мамандығындағы студенттерге арналып «Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалған

«Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасы отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі Қ. Қомбаев
№____ хаттама ____________________ж.

5В073000- «Құрылыстық материалдар, бұйымдар мен құрылымдар өндірісі» мамандығы бойынша бакалаврлар дайындайтын «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік білім» кафедрасымен келісілді
Кафедра меңгерушісі Е.Герасимов
№____ хаттама ____________________ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Төрағасы С.Лутай
№____ хаттама ______________________ж.
Дайындаған

доцент Н.Түленденова


Норма бақылаушы Т.Тютюнькова


1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СИЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

Күндізгі оқу түрі

5

3

15

15

15

45

90

45

135

емтихан2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
2.1 Оқылатын пән сипаттамасы
«Металдар технологиясы» курсы металдардың және қорытпалардың құрылымы, құрамы және қасиеттері арасындағы байланысты қарастырады, термиялық, механикалық, химиялық әсерлердің салдарынан осы байланыстардың өзгеруі талданып көрсетіледі. Құрылымдық материалдарды мемлекеттік стандарттар бойынша маркалау принциптері қаралады. Қара және түсті металдар металлургиясы, ұнтақты металлургия, құю арқылы бұйымдар алу, металдарды қысыммен өңдеу, пісіру және металл кескіш білдектерде кесіп өңдеу процестерін және т.б. процестерді зерттейтін кешенді пән.
2.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Болашақ технологиялық машиналар және жабдықтар бойынша мамандықтағы студенттерді құрылымдық материалдардың құрылысы мен қасиеттерімен таныстыру. Материалдардың үнемделуін және жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз ететін машина бөлшектерінің дайындамаларын өңдеудің және алудың технологиялық әдістерін таңдауға және дұрыс қолдануға байланысты білім беру.
2.3. Пәнді оқытудың міндеттері
Пәнді толық көлемде игеру үшін студенттер өзіндік жұмысқа баса көңіл бөліп, үйге берілген тапсырмаларды мұқият дайындауды қажет етеді. Сонымен қатар, дәрісханалық жұмыста, оқу шеберханаларында, өндірістік іс-тәжірибе алу кезінде теориялық дайындықтарын шыңдау мүмкіншілігін кеңінен пайдаланулары керек.
2.4 Пререквизиттар
Пәнді толығымен игеру үшін студенттер физика, химия, және басқа мектеп бағдарламасы көлемінде пәндерден білімдері болу керек.
2.5 Постреквизиттар
Пәнді оқудағы студенттердің алған білімі «Машина жасау сызбасы», «Машина тетіктері», «Материалдар кедергісі» пәндерін және өз мамандығы бойынша оқылатын басқа да арнаулы пәндерді игеруіне қажет.
3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Тақырып 1. Металдардың кристалдық құрылысы

1

-

-

-

Тақырып 2 Металдар мен қорытпалардың

кристалдануы

1

-

-

-

Тақырып 3. Металдардың механикалық қасиеттері

1

-

-

-

Тақырып 4. Пластикалық. деформация және қайта кристалдану

1

-

-

-

Тақырып 5. Қорытпалар теориясы. Теміркөміртегі қорытпасы

1

-

-

-

Тақырып 6. Көміртекті болаттар. Шойын.

1

-

-

-

Тақырып 7. Термиялық өңдеу теориясы

1

-

-

-

Тақырып 8. Термиялық өңдеу технологиясы

1

-

-

-

Тақырып 9. ХТӨ. Легірленген болат


1

-

-

-

1

2

3

4

5

Тақырып 10 Құю өндірісі

1


Тақырып 11 Қысыммен өңдеу

1

-

-

-

Тақырып 12 Пісіру өндірісі

1

-

-

-

Тақырып 13 Пісіру тәсілдері

1

-

-

-

Тақырып 14 Тетіктерді механикалық өңдеу

1

-

-

-

Тақырып 15 Білдектер түрі. Қажақты өңдеу

1

-

-

-


Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1.

Ұсақтүйіршікті құрылым алу тәсілдері. Нақты кристалдардың құрылысы. Ақаулур, олардың металл материалдарының қасиетіне тигізер әсері. Полиморфты өзгеру.

1

-

-

-

Тақырып 2

Құрылымның қалыптасуына кристалдану шарты қалай әсер етеді?. Нақты металдар мен қорытпалардың кристалдануы.

1

-

-

-

Тақырып 3.

Деформация және металдың қирауы. Пластикалық деформацияның металл құрылымына тигізер әсері. Тойтару.

1

-

-

-

Тақырып 4.

Статикалық, динамикалық және циклді сынау. Негізгі механикалық қасиеттер, олардың анықтамалары.

1

-

-

-

Тақырып 5.

Темір-көміртегі диаграммасы.

1

-

-

-

Тақырып 6.

Көміртекті және легірленген болаттарды кластарға бөлу. Шойынның қолданылуы және таңбалау.

1

-

-

-

Тақырып 7.

Термиялық өңдеу. Аустениттің изотермиялық ыдырау диаграммасы.

1

-

-

-

Тақырып 8.

Болат тетіктері үшін термиялық өңдеу режімін тағайындау.

1

-

-

-

Тақырып 9.

Химиялық-термиялық өңдеу түрлері, қолданылуы.

1

-

-

-

Тақырып 10.

Жез, қола, дуралюминий және силумин қорытпаларын қолдану, таңбалау

1

-

-

-

1

2

3

4

5

Тақырып 11

Құйма өндіру тәсілдері. Артықшылығы мен кемшілігі.

1

-

-

-

Тақырып 12

Қысыммен өңдеудің арнайы процестері: бетті домалақтау, кеңейжаю, мөлшерлеу, бүрлеу.

1

-

-

-

Тақырып 13

Термиялық пісіруге арналған жылу көздері.Электродтар. Материалдар, құралдар мен жабдықтар.

1

-

-

-

Тақырып 14

Кескіш құралдар. Металды кесіп өңдеудің негізгі түрлері.

1

-

-

-

Тақырып 15

Кескіш құралдарға арналған материалдар, оларға қойылатын талаптар

1

-

-

-


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:

1. Оханов Е.Л.,Самсаев М.Б. Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы. Алматы, 2009, 229б.

2. Түленденова Н.Қ.-Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы – Өскемен «ШҚМТУ», 2010ж

Қосымша:
3. Фетисов Г.П. и др. Материаловедение и технология металлов - 2002г

4. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов- 2003г

5. Технология металлов и конструкционные материалы,, под редакцией Б.А. Кузьмина – М. Машиностроение ,1981

6. Лахтин Ю.М. и Леонтьева В.П. Материаловедение – 1990

7. Справочник металлиста под редакцией А.Г. Рахштадта – М.Машиностроение – т.2,т3.

8. Технология конструкционных материалов, под ред. А.М. Дальского –М. Машиностроение , 1990г.

9. Лабораторные работы по материаловедению и термической обработке металлов, А.И. Самохотский, М.Н. Кунявский –М. Машиностроение,1981г.

10. М.Е. Дриц, М.А. Москалев –Технология конструкционных материалов и материаловедение –Москва «Высшая школа» ,1990г.

11. Самыратов С.Т., Темір-Алина Н.М., Тұрысбекова Б.Т. Құрылымдық материалдардың технологиясы, 2005

12.Түленденова Н.Қ –Материалтанудан қысқаша терминологиялық түсініктеме -сөздік, 1993ж.

13 Түленденова Н.Қ. Дәрісханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау, 2010 ж

14.Брандон Д., Каплан У., Мир материалов и технологий. Микростуктура материалов. Методы исследования и контроля, - М: Техносфера, 2006, 375с.