Главная страница

Название организации, г. Астана Название серии / номер журнала, идентификатор (номер удк, если есть)


Скачать 13.62 Kb.
НазваниеНазвание организации, г. Астана Название серии / номер журнала, идентификатор (номер удк, если есть)
Сведения об авторе
Дата08.02.2016
Размер13.62 Kb.
ТипДокументы

Название статьи

Инициалы и фамилия автора

Сведения об авторе

Название организации, г. Астана

Название серии / номер журнала, идентификатор (номер УДК, если есть)

Аннотация: (на русском и английском языках обязательно, объем до 100 слов): шрифт – Times New Roman (Cyr); размер шрифта - 12 пт; начертание – обычное курсивное; расположение – по ширине.

Ключевые слова: (на языке основного текста статьи, приводятся отдельные слова и словосочетания, наиболее близко и полно отражающие содержание статьи, объем до 5 слов).
Скачать статью в формате .PDF

Білім беру мекемесінің ақпараттық-білімдік ортасы

А.О. Алдабергенова, п.ғ.к.,

Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің аға оқытушысы

№ 1 (61) 2008 Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Аннотация. Тәуелсіз Қазақстанды әлемдегі алдыңғы қатарлы елдермен терезесі тең іргелі мемлекетке айналдыру, әлемдік дәрежеге көтеру бүгінгі жастардың үлесіне тиетіні анық. Олай болса, біздің басты міндетіміз жаңа заман үрдісіне сәйкес экономикалық әлеуметімізді молайту үшін қажыр-қайрат көрсете білетін, ғылымның мол жетістіктерімен қаруланған, бейіндік қабілеті шыңдалған оқушы тәрбиелеу болып табылады.
Abstract. This work performed for fixation of changes in brain bioelectrical activity and neurological tests in patient with and without neuroprotection by Cerebrolysin before operation and early postoperative stage. Because neurological changes are individual and depends from most reasons in this case needs continuous clearly investigation of Cerebrolysin for include it as neuroprotective drug in perioperative period.
Ключевые слова: Қазақстан, білім, техникалық, мектеп, жас маман
Скачать статью в формате .PDF