Главная страница

Лауринас В. Ч. Атомная физика: Лабораторный практикум


Скачать 83.05 Kb.
НазваниеЛауринас В. Ч. Атомная физика: Лабораторный практикум
Дата13.04.2016
Размер83.05 Kb.
ТипПрактикум

На заседании Научно-методического совета №6 от 14.05.2010г. рекомендованы к публикации в открытой печати следующие учебно-методические издания:
Лауринас В.Ч. Атомная физика: Лабораторный практикум. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2010. -75 с.

Пособие содержит теоретическую часть и описание порядка выполнения 6 лабораторных работ по атомной физике, которые предлагаются студентам физических и технических специальностей высших учебных заведений при изучении общего курса физики. Приведен список литературы, необходимый для самостоятельного изучения данного раздела физики.
Полева И.А. Волгина А.П. Терминологический словарь по дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы» (для студентов специальности 050905 - Социальная работа). - Караганда, 2010.

В данном словаре содержатся основные термины по правовым знаниям о предмете, методе, системе права социального обеспечения, о системе социальных гарантий, охране прав несовершеннолетних, лиц пенсионного возраста, инвалидов, а также правовыми вопросами трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и др.
Омаров С.Қ. Педагогиканың жалпы негіздері: Оқу құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010.

Оқу құралының мақсаты – болашақ педагогтарға педагогиканың жалпы негіздері бойынша білімдерді шығармашылықпен игеруге көмектесу. Оқу құралында педагогика ғылымының пайда болуы және дамуы, оның әдіснамалық негіздері, тұтас педагогикалық процесс, тұлға дамуының педагогикалық аспектілері, оқушыларда ғылыми дүниетаным қалыптастыру, тәрбие мақсаты мәселелері қарастырылады.

Оқу құралы жоғары оқу орындары студенттері мен оқытушыларына арналған.
Заркенова Л.С. «Еңбекке баулу және тәрбиелеудің арнайы әдістемесі» пәні бойынша әдістемелік ұсыныстар.- Қарағанды, 2010.

«Еңбекке баулу және тәрбиелеудің арнайы әдістемесі» пәнін оқуға арналған әдістемелік ұсыныстар көмекші мектеп оқушыларының еңбек іс-әрекетінің сипаттамасы, олардың ерекшеліктері, көмекші мектептегі оқу-тәрбиелік жұмысының жүйесіндегі еңбектің алатын орны мен бастауыш сынып оқушыларын еңбекке баулу мен тәрбиелеудің сұрақтары, сабақтардың міндеттері мен мазмұндары, сабақ құрылымы және материалдардың жеке түрлерімен еңбек етуге оқытудың әдістемелері, олардың ерекшеліктері туралы студенттердің теориялық білімдерін бекітіп іс жүзінде практикалық сабақтарда, өзіндік жұмыстар барысында (СӨЖ, СОӨЖ) жүзеге асыруды қарастырады.

Әдістемелік ұсыныстар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес және «Еңбекке баулу және тәрбиелеудің арнайы әдістемесі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының тақырыптарына сәйкес құрастырылған. Аталмыш әдістемелік ұсыныстар жоғары оқу орындарының «Дефектология» мамандығы бойынша оқитын студенттеріне және көмекші мектепте істейтін мұғалім-дефектологтарға арналған.
Кубаева У.С. Тусупбекова А.Қ., Смагулов Ж.К. Еңбекті қорғау пәні бойынша инженерлік есептер: Оқу-әдістемелік кұралы.- Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010.- 114 бет.

Оқу-әдістемелік құралында еңбекті қорғау пәні бойынша өндірістік ғимараттардың өрт және жарылыс қауіптілігін бағалау, жұмыскерлердің өндіріс орындарындағы микроклиматты, дыбыстық қысым деңгейін, электр қаупсіздігін бағалау және т.б. сұрақтар қарастырылған.

Еңбекті қорғау пәні қамтитын негізгі түсініктер мен анықтамалар келтіріліп, әр тақырып соңында есеп шығару үлгілері, бақылау сұрақтары және өз бетімен шығаруға арналған инженерлік есептер келтіріледі.

Оқу-әдістемелік кұралы физика, техникалық физика, еңбекті қорғау және өмір қауіпсіздігі саласында жұмыс істейтін мамандарға, университеттің жоғары курсында оқитын студенттерге, магистранттарға және ғылыммен шұғылданатын оқытушыларға арналған.
Шорин С.С. Методические указания к лабораторному практикуму по биологии почв. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2010.

Методические указания являются руководством к лабораторным занятиям по биологии почв. В них достаточно подробно изложены методы микроскопии, особенности морфологии и роста различных микроорганизмов, обитающих в почвенном покрове, способы получения накопительных и выделения чистых культур, приведен состав наиболее распространенных диагностических сред, необходимых для определения систематического положения микроорганизмов. В методических указаниях суммированы современные методы изучения почвенных микроорганизмов и осуществляемых ими процессов. Наряду с общепринятыми в почвенной микробиологии методами приводятся новые, перспективные для оценки численности и активности микроорганизмов.
Мырзабаев А. Б.

Дала экожүйесі: жануарлар: Оқу құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010. - 107 бет.

Оқу құралында Қазақстанның дала экожүйесі жөнінде қысқаша ақпарат берілген. Дала тіршілігі, оның құрылымы мен құрамының басқа экожүйелерден ерекшелігі және дала жағдайына тірі организмдердің бейімделулері баяндалған. Дала экожүйесінің кейбір сүтқоректі жануарлары, жыртқыштары мен құстарының тіршілігі сипатталып, адам мен даланың қатар өмір сүру проблемалары қысқаша талданған.

«Биология», «Экология» мамандықтарында оқитын студенттерге оқу бағдарламасындағы «Жануарлар экологиясы», «Популяциялық экология», «Орнитология», «Қазақстан биоресурстары», «Жануарлар фенологиясы» пәндеріне қосымша оқу құралы ретінде ұсынылып отыр.
Бөдеев М.Т., Рамашов Н.Р. Спорт ойындары: Оқу-әдістемелік құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010. - 233 б.

Оқу-әдістемелік құралында спорт ойындарының теориялық-әдістемелік негіздері мазмұндалып, басктебол, волейбол және футбол секілді спорт ойындарының техникалық, тактикалық негіздері мен үйрету әдістемелері қарастырылған.

Жоғары оқу орындарының дене мәдениеті және спорт факультеттерінде 050108 – Дене мәдениеті және спорт, 050104 – Бастапқы әскери дайындық мамандықтарында оқитын студенттерге, оқытушыларға арналған.
Елешова А.Е. Ақырлы элементтер әдісі: Оқу құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010.– 130 бет.

Ұсынылып отырған оқу құралында ақырлы элементтер әдісі қарастырылған. Осы әдісті қолдану арқылы жазықтықтағы немесе кеңістіктегі кез келген өзектер жүйесін (конструкцияларды) есептеуге болады. Техниканың көптеген саласында жиі кездесетін мембрана және пластиналар болып табылады. Оларды беріктілікке және қатаңдыққа қамтамасыз етілу есептері қарастырылған.

Оқу құралы жоғарғы оқу орнында «Механика» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін арналған. Осы оқулықты арнайы пән бойынша және курстық, дипломдық жұмыстарды орындағанда қолдануға болады.
Қойтанова Ә.Ж., Аяғанова М.П. «Маркетингті басқару» пәнінен жағдайлық ойындарды өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар (050511-Маркетинг мамандығы үшін). – Қарағанды, 2010.

Бұл жұмыста «Маркетингті басқару» пәні бойынша экономика мамандықтарының күндізгі және сырттай оқу бөлімі студенттеріне жағдайлық ойындарды ұйымдастыру және өткізу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар көрсетілген.
Қойтанова Ә.Ж., Аяғанова М.П. «Маркетингтік басқару» пәнінен семинарлық сабақтар жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар (050511-Маркетинг мамандығы үшін). -Қарағанды, 2010.

Бұл жұмыста «Маркетингті басқару» пәні бойынша экономика мамандықтарының күндізгі және сырттай оқу бөлімі студенттеріне семинарлық сабақтарды жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар көрсетілген.
Погосян Г.П., Додонова А.Ш., Гаврилькова Е.А. Методические указания для выполнения заданий СРСП по дисциплине «Экология и устойчивое развитие». - Караганда, 2010.- 21с.

В предлагаемой работе содержатся указания по выполнению заданий самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, представленных в учебно-методическом комплексе по дисциплине «Экология и устойчивое развитие». Приведены примеры выполнения некоторых заданий. Издание состоит из введения, описания заданий, собственно методических указаний, а также списка литературы, приведенного после каждой темы, которой необходимо пользоваться при выполнении заданий.

Данные методические указания предназначены для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Экология и устойчивое развитие».Касымова А.Г. Практикум по дисциплине «Оценка эффективности инвестиционных проектов» - Караганда: Изд-во КарГУ, 2010.- 83 с.

Практикум предназначен для проведения практических занятий по дисциплине «Оценка эффективности инвестиционных проектов». Пособие составлено в соответствии с учебно-методическим комплексом для студентов специальности «Оценка». В практикуме предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при изучении определенной темы, типовые примеры решения задач, контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения студентами по практическим темам, перечень рекомендуемой литературы по каждой теме, а также предлагаются тестовые задания для самоконтроля.

Данное методическое пособие рекомендуется для студентов, преподавателей экономических специальностей и практических работников.

Санхаева А.Н., Каратаева И.П., Анненкова А.В. Методические рекомендации по подготовке к СРСП и СР по дисциплине «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста» (для студентов специальности 050101 - Дошкольное обучение и воспитание). – Караганда, 2010.

В методических рекомендациях представлена система заданий для аудиторной и внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста»: перечень заданий по СРСП и СРС, тематика рефератов, список литературы.

Методические рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по кредитной технологии специальности 050101 - «Дошкольное обучение и воспитание».