Главная страница

Ф1 ШҚмту 701. 01 Саапа менеджментінің жүйесі Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы бет


НазваниеФ1 ШҚмту 701. 01 Саапа менеджментінің жүйесі Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы бет
страница1/3
Дата14.02.2016
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3


Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 ШҚМТУ 701.01

Саапа менеджментінің жүйесі

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

бет


Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

АТжЭФ деканы

Г. Мұхамедиев

« » 2014 ж.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ

Силлабус
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Силлабус
Мамандықтар: 5В071200 «Машина жасау»; 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»; 5В080600 «Аграрлық техника және технологиялар»; 5В072200 «Полиграфия»; 5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» және 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»; 5В072300 «Техникалық физика»

Оқыту түрі: күндізгі
Курс: 1

Семестр: 1,2

Кредиттер саны: 6

Сағаттар саны: 270 сағат

Дәрістер:

Практикалық сағаттар: 90 сағат

СОӨЖ: 60 сағат

СӨЖ: 120 сағат

Емтихан: 2 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Силлабус ГОСО РК 5.04.033-2011 негізінде «Шет тілдер» кафедрасында студенттерге келесі мамандықтар бойынша әзірленді: 5В071200 «Машина жасау»; 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»; 5В080600 «Аграрлық техника және технологиялар»; 5В072200 «Полиграфия»; 5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» және 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»; 5В072300 «Техникалық физика»


«Шет ел тілдері» кафедрасының отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы А. Сарсембаева

Хаттама № ____ _________ж.

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде қабылданды.

Төраға Т. Абдрахманова
Хаттама № ____ _________ж.
Дайындағандар

Аға оқытушы С. Семенова

Аға оқытушы Е. Ней

Аға оқытушы Т. Колесникова

Оқытушы А. Кайролдина

Оқытушы И. Бетимбаева


Норма бақылаушы Т. Тютюнькова
ОҚЫТУШЫЛАР ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
«Шет ел тілдері» кафедрасы, АТжЭ факультеті, ауд. Г-2-316

Сабақ жүргізетін оқытушылар:

п.ғ.к., проф. Ерохина Л.Н.

доц. Горбань Е.Е.

доц. Семёнова С.Д.

аға оқыт. Голубых И. В.

аға оқыт. Колесникова Т.А.

аға оқыт. Ней Е.Ф.

аға оқыт. Попкова Е.В.

аға оқыт. Рулева Я.С.

аға оқыт. Талесник Г.П.

оқыт. Рахметкалиева М.Т.

оқыт. Танекенова Ж.С.

оқыт. Жамалиева А.А.

оқыт. Куртукова М. А.

оқыт. Леонова М.О.
Жұмыс телефоны: 540-951
Аудиторлық сағаттар мен кеңес беру уақыты сабақ кестесі және оқытушылардың жұмыс кестесі бойынша.

1. ПӘН СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ


    1. Оқытылып жатқан пәннің сипатыСиллабус «Шет тілдер» кафедрасында ГОСО РК 5.04.033-2011 негізінде қазіргі шет тілін бірінші шет тілі ретінде оқытатын студенттерге келесі мамандықтар бойынша әзірленді: 5В071200 «Машина жасау»; 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»; 5В080600 «Аграрлық техника және технологиялар»; 5В072200 «Полиграфия»; 5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» және 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»; 5В072300 «Техникалық физика». Оқыту 270 сағат, оның ішінде аудиторлық жұмыс - 150 сағат және СӨЖ - 120 сағат.

Курстың ішіне кіретіндер:

  • Практикалық сабақтардың ішіне теоретикалық білім мен ағылщын тілін білу икемділігі кіреді;

  • СОБЖЖ (студенттің оқытушымен бірлесіп жасайтын жүмысы), осыган кіретіндер:студенттерге берілетін жеке кеңес беру, жеке немесе жобамен топтық жұмыс, жеке жұмыс нәтижесін презентациялау;

  • СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), осыған кіретіндер: теоретикалық материалдармен жұмыс, практикалық сабақтарга дайындалу,жекеше немесе топпен үй жұмысын орындау, бақылау жұмыстарына жэне қорытынды емтиханға дайындық.

Бүкіл курс материалын орындау, эрбір сабаққа дайындалу, барлық аудиторлық тапсырмаларды дайындауда белсенді түрде қатысу міндетті болып табылады.


    1. Пәнді оқыту мақсаты мен міндеттері


Жалпы білім беру блогының пэні ретінде шет тілін оқытудың негізгі мақсаты күнделікті қарым-қатынаста оны белсенді түрде қолдануды практикалық оқыту болып табылады.

Курстың міндетіне келесілер кіредіхтудентті шектелген сағаттар саны шеңберінде тіл білімінің белгілі көлеміне бір уақытта ақпаратқа кәсіби түрде ғана емес, сонымен қатар этномәдени жэне жалпы адами сипаттағы білімдерге оқыта отырып, техникалық багыттагы болашақ маманды оқыту гуманизациясына үйрету.


    1. Пәнді оқытудың нәтижесі


Курстың соңында студент білуі керек ( тіл аспектілері бойынша):

- фонетика: әріптердің, алфавиттің, сөз ағымындағы әріп тіркестерінің айтылуы мен оқытылуынынң негізгі ержелерін;

- орфография: білгілі бір дыбыстарға сәйкес әріптердің және әріп тіркестерінің жазылуы, бастапқы тілдің лексикалық-грамматикалық белгілеріне ең жиілік орфографиялық сәйкестіктерін;

- лексика: оқытылып жатқан мамандыққа байланысты сөз шығарушы моделдер, көпмағыналы сөздердің контекстік белгісі, терминдер және лексикалық тіласты құрылымы,

- грамматика: негізгі, табиғи-гуманитарлық және техникалық тіласты құбылыстарының жиілік өзіндік грамматикалық құбылыстары;

Істей алуы керек:

- әртүрлі тақырыпта әдеби тілде жасалған, әсіресе жұмыста, бос уақытта, сабақта кездесетін нақты хабарламалардың негізгі ойын түсінуі керек.

- оқытылып жатқан тілдің елінде болған кезде туындайтын жағдайда сөйлесе алуы керек;

- өзіне таныс не болмаса қызықтыратын тақырыптарға байланысқан хабарламалар жасай білуі керек;

- өзінің болашаққа жоспарларын, ойлаған ойын, жаңалықтарын, алған әсерін толық айтып бере алуы керек.
1.4 Пререквизиттер
Жалпы білім беру пәндер циклінің Алматы – 2005 типтік оқу бағдарламасына сәйкес шет ел тілін оқыту студенттердің жоғары оқу орнына дейінгі деңгейін ескере отырып вариативті болуы керек.
«Ағылшын тілі» курсын техникалық ЖОО-да оқыту үшін шет ел тілін білу компетенциясының жалпы европалық меже бойынша (Common European Framework of Reference – CEFR) А1(бастапқы деңгей), А2 (орта деңгей), деңгейдегі білімдері болуы керек, оған кіреді:


Бастапқы білім

А1

Нақты тапсырмаларды орындауға қажетті сөздерді түсініп, таныс сөздерді айта алу керек. Өзін өзі таныстыра алуы қажет, мекенжайы, мүлкі, таныстары туралы сұрақтар қойып жауап бере алуы керек. Қысқаша әңгімелерге қатыса алуы қажет, егер әңгімелесуші асықпай нық сөйлесе.

А2

Ортада жиі кездесетін сөздерді және кейбір сөйлемдерді түсіне алуы керек (мысалы, өзің және отбасың, жұмыс, т.б. туралы). Таныс тұрмыстық тақырыптарға байланысты тапсырмаларды жеңіл сөздермен орындай алу. Өзің жайлы, туыстарың жайлы, күнделікті өмірді сипаттап айта білу. .

1.5 Постреквизиттер
«Кәсіптік-бағдарланған шет ел тілі (ағылшын)» пәнін 5.04.019-2011 ҚР МЖМБС сәйкес оқыту үшін шет ел тілін білу компетенциясының жалпы европалық межесі бойынша (Common European Framework of Reference – CEFR) В1 деңгейінде тілдік компетенцияның деңгейіне жету. Оған кіреді:
- әртүрлі тақырыпта әдеби тілде жасалған, әсіресе жұмыста, бос уақытта, сабақта кездесетін нақты хабарламалардың негізгі ойын түсіну;

- оқытылып жатқан тілдің елінде болған кезде туындайтын жағдайда сөйлесе алу;

- өзіне таныс тақырыпта өзінің болашаққа жоспарларын, ойлаған ойын, жаңалықтарын, алған әсерін толық айтып бере алуы керек .

2. ПӘН МАЗМҰНЫ

2.1. Тақырыптық жоспар
Тақырып атауы

Еңбексыйымдылығы, сағ.

Оқу түрі

Күндізгі

Күндізгі қысқартылған

Сырттай

Сыртатй қысқартылған

1

2

3

4

5

1 семестр

Практикалық сабақтар

1 Тақырып About Myself. (өзің жайлы). Зат есім. Зат есім жұрнақтары. Көпше түрі. Белгілі және белгісіз артикль.

Айту: About Myself. Тақырыптар бойынша хабарламалар “Describing a typical family in your country”, “Myself and my interests”, “Personal achievements and interests”, “My abilities”, “My friend’s appearance and personality”

Жазу: грамматика бойынша жаттығулар

4


2 тақырып 2. Sweet Home. (Менің үйім). Есімдік (жеке, тәуелді және өздік есімдік). There is/are. Етістік түрлері және мағынасы to be/ to have

Айту: Sweet Home.Тақырыпқа байланысты диалогтар мен хабарламалар: “Your Home”,

Жазу: грамматикалық тапсырмалар


5


3 тақырып. Daily Routines. (Күнделікті шаруа). Сын есім: салыстыру дәрежелері. Сан есім.

Айту: Тақырыптарға байланысты хабарламалар “Discuss likes and dislikes”, “Talk about how often you do things”, “Things I do with Friends”

Жазу: грамматикалық тапсырмалар

4


4 тақырып. My Studiң (менің оқуым). Мезгіл етістік: Simple, Continuous, Perfect (Active Voice)

Айту: тақырыптарға байланысты хабарламалар “Describe personal events in the past”, “Talk about personal achievements and interests”, “My Favourite Subjects”

Жазу: грамматикалық тапсырмалар

5


5 тақырып. Food Habits. (Тамақ). Present Perfect Tense. Жай сөйлемдегі сөз қатары. Бастауыш пен баяндауыштың жеке және сандық байланысы

Айту: тақырыптарға байланысты хабарламалар: “Eating Habits”, “Differences in Pictures of Food”, “Guided Conversation at a Restaurant”

Жазу: грамматикалық тапсырмалар

4


6 тақырып. Healthy Life. (Салауатты өмір салты). Модальды етістіктер мүмкіндіктер жэне міндеттіліктер. Past Simple Tense. Хабарлы сұраулы жэне болымсыз сөйлемдер.

Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар және тақырыптар бойынша диалогтар“Райз of the body”, “Discuss illnesses and give advice”, “Asking and saying how you feel”, “Not Feeling Well”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, Giving advice to a friend

5


7 тақырып. Travelling. (Саяхат). Келер шақтар. Келер шақтың айтылу тәсілдері. Үстеу жэне шақтың багыныңқы сөйлемдері. Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтар“Та1к about a journey”, “Customs worldwide”, “Things to Take on Holiday”, “At a Hotel”

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, A Past Holiday. Discuss holiday photos.

4


8 тақырып. National Holidays. (Ұлттық мейрамдар). Past Progressive. Simple Past vs Past Progressive.

Айтылу/тьщдалым: Хабарламалар жэне тақырыпгар бойынша диалогтар “Talking about festivals”, “Describing a festival” "Make generalizations about customs”

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Describing a holiday

5


9 тақырып. Home Town. (Менің қалам). Ырықсыз етіс. Осы шақ. Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диaлoгтap“How to get around”, “Giving Directions”, “Places of interest”

Жазылу: A City Guide

4


Тақырып 10. Famous People. (Атақты адамдар). Ырықсыз етіс. Өткен шақ.

Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтар“Та1к about people who influenced you”, “Describe someone’s personality”, “Tell someone’s life story”.

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Write a short biography about someone’s life, тест

5


Студенттің оқытушының жетекшілігімен жүргізген өзіндік жұмысы

Тақырып 1. About Myself. (Өзі туралы). Жай сөйлемдегі сөз тәртібі.Бастауыш пен баяндауыштың қиылысуы.

Оқылуы: Family and Friends

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, “Write about yourself and your interests”, презентация, тест

3


Тақырып 2. Sweet Home. (Менің үйім). There is/are. Зат есім. Көпше түрі.

Оқылуы: The White House.

Жазылу: Virtual Tour of My Home

3


Тақырып 3. Daily Routines. (Күнделікті істер). Жай шақтар. Simple Present. Simple Present бойынша сұрактар Қысқа жэне толық жауаптар

Оқылуы: Everyday Life

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, презентация “Му University”, тест

3


Тақырып 4. Му Studies. (Менің оқуым). Созылыңқы шақтар. Present Progressive. Simple Present vs. Present Progressive.

Оқылуы: Student Life

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, filling out an application form with personal details

3


Тақырып 5. Food Habits. (Тамақ). Present Perfect Tense. Хабарлы сұраулы жэне болымсыз сөйлемдер.

Оқылуы: Junk and Healthy Food

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, “A Healthy Menu” меню құрастыру

3


Тақырып 6. Healthy Life. (Салауатты өмір салты). Модальды етістіктер. Мүмкіндіктер және міндеттіліктер.. Past Simple Tense. Хабарлы сұраулы жэне болымсыз сөйлемдер.

Оқылуы: Health Issues

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Giving advice to a friend

3


Тақырып 7. Travelling. (Саяхат). Келер шақ.. Келер шақты жеткізу тәсілі Үстеу және шақгың басыңқы сөйлемдері..

Оқылуы: Destinations

Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтар“Та1к about a journey”, “Customs worldwide”, “Things to Take on Holiday”, “At a Hotel”

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, A Past Holiday. Discuss holiday photos.

3


Тақырып 8. National Holidays. (Ұлттық мейрамдар). Past Progressive. Simple Past vs Past Progressive.

Оқылуы: National Holidays in Kazakhstan

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Describing a holiday

3


Тақырып 9. Home Town. (Менің қалам). Ырықсыз етіс.Осы шақ Оқылуы: Extract from a Guide Book Жазылу: A City Guide

3


Тақырып 10. Famous People. (Атақты адамдар). ЬІрықсыз етіс. Өткен шақ.

Оқылуы: Person of the Year

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Write a short biography about someone’s life, тест

3


Студенттің өзіндік жұмысы

Тақырып 1. About Myself. (О себе). Оқылуы: Family and Friends Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтар“Ое5сгіЬ^ а typical family in your country”, “Myself and my interests”, “Personal achievements and interests”, “My abilities”, “My friend’s appearance and personality” Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр.9-15, “About myself and my interests” презентациясын дайындау

6


Тақырып 2. Sweet Home. (Менің үйім). Оқылуы: The White House. Сообщения и диалоги по Тақырып: “Your Home”, “My Room” Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр.7-12, Virtual Tour of My Home

6


Тақырып 3. Daily Routines. ( Күнделікті істер.). Оқылуы: Everyday Life

Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша HHaHorrap“Discuss likes and dislikes”, “Talk about how often you do things”, “Things I do with Friends”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр 42-54, презентация “My University”

6


Тақырып 4. My Studies. (Менің оқуым). Оқылуы: Student Life Хабарламалар және тақырыптар бойынша диалогтар“ОезсгіЬе personal events in the past”, “Talk about personal achievements and interests”, “My Favourite Subjects”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр.42-54, filling out an application form with personal details

6


Тақырып 5. Food Habits. (Тамақ.).Оқылуы: Junk and Healthy Food Сообщения и диалоги no Тақырыпм: “Eating Habits”, “Differences in Pictures of Food”, “Guided Conversation at a Restaurant”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр.42-54, “A Healthy Menu” меню құрастыру

6


Тақырып 6. Healthy Life. (Салауатты өмір салты.). Оқылуы: Health Issues

Хабарламалар және тақырыптар бойынша диалоітар“Раііз of the body”, “Discuss illnesses and give advice”, “Asking and saying how you feel”, “Not Feeling Well”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр. 27-37, 42-54; Giving advice to a friend

6


Тақырып 7. Travelling. (Саяхат.).Оқылуы: Destinations Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтар“Та1к about a journey”, “Customs worldwide”, “Things to Take on Holiday”, “At a Hotel”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр. 42-54, A Past Holiday. Discussing holiday photos.

6


Тақырып 8. National Holidays. (Ұлттық мейрамдар). Оқылуы: National Holidays in Kazakhstan

Хабарламалар жэне такырыптар бойынша диалогтар “Talking about festivals”, “Describing a festival” "Make generalizations about customs”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар с.42-54, Describing a holiday

Тақырып 9. Home Town. (Менің қалам). Ырықсыз етіс. Осы шақ. Оқылуы: Extract from a Guide Book Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтар“Но\ү to get around”, “Giving Directions”, “Places of interest”

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар с.57-61, A City Guide

6


Тақырып 10. Famous People. (Атақты адамдар). Ырықсыз етіс.

6


2 семестр

Пракикалық сабақтар

1. The Republic of Kazakhstan. (Қазақстан Республикасы.). Сын есім, салыстыру шырайлары. Есміше, 1-есімше жэне 2-есімше, оның сөйлемдегі қызмегі, есімше айналымдары. Айтылу/тындалым: Republic of Kazakhstan. Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диaлoгтapGeography, History, Political System, Administrative System, Customs and Traditions, Culture Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, тақырып бойынша кесте толтыру, презентация жасау, тест

9


2. Global English. (Әлемдегі шет тілі.). Тұйық етіс. Тұйық етіспен қолданылатын етістіктер, оның сөйлемдегі қызметі, тұйық етіс айналымдары.

Айтылу/тыңдалым: сообщение по теме English in our life Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар

6


3. English-speaking Countries. (Агылшын тілінде сөйлеуші елдер). Герундий. Герундиймен колданылатын етістіктер, оның сөйлемдегі қызметі.

Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диaлoгтapGeography, History, Political System, Administrative System, Customs and Traditions, Culture.

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, тақырыптар бойынша тапсырмалар орындау, презентация жасау, тест.

12


4. Technology in our life. (Өміріміздегі технология.). Салалас кұрмалас сөйлемдер, байланыстырушы жалгаулық, жалғаулық сөздер, сөйлем түрлері. Шартты сөйлемдердің 1 жэне 2 түрі. Айтылу/тыңдалым: хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтарІпһэгтаЦоп Technologies, Impact of technology on our life, Great discoveries

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, тацдау бойынша шыгарма (презентация),тест

9


5. Career Plans. ( Кәсіби жоспарлар.). Төлеу сөз. Сүраулы жэне хабарлы сөйлемдердегі сөз тэртібі. Шақтардың қиылысуы. Айтылу/тыңдалым: мамандықты сипаттау жэне салыстыру, A job interview диалогтары.

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, сауалнама, тест

9


Оқытушылардың басшылық етуімен студенттердің өзіндік жұмыстары

1. The Republic of Kazakhstan. (Қазақстан Республикасы.). Сын есім, салыстыру шырайлары. Есміше, 1-есімше және 2-есімше, оның сөйлемдегі қызметі, есімше айналымдары.

Оқылуы: Republic of Kazakhstan.

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, тақырып бойынша кесте толтыру, презентация жасау, тест

6


2. Global English. (Әлемдегі шет тілі.). Тұйық етіс. Тұйық етіспен қолданылатын етістіктер, оның сөйлемдегі қызметі, тұйық етіс айналымдары.

Оқылуы: English around us, British and American English Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар

6


3. English-speaking Countries. (Ағылшын тілінде сөйлейтін елдер.). Герундий. Герундиймен қолданылатын етістіктер, оның сөйлемдегі қызметі.

Оқылуы: Great Britain, USA

Geography, History, Political System, Administrative System, Customs and Traditions, Culture. Әр түрлі елдерде өмір аспектілерін салыстыру.

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, тақырыптар бойынша тапсырмалар орындау, презентация жасау, тест.

6


4. Technology in our life. (Өміріміздегі технология.). Салалас құрмалас сөйлемдер, байланыстырушы жалғаулық, жалғаулық сөздер, сөйлем түрлері. Шартты сөйлемдердің 1 жэне 2 түрі. Оқылуы: Computers in our life, Internet, Science and Progress Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, таңдау бойынша шыгарма (презентация),тест

6


5. Career Plans. ( Кәсіби жоспарлар.). Төлеу сөз. Сүраулы жэне хабарлы сөйлемдердегі сөз тэртібі. Шақтардың қиылысуы. Оқылуы: Engineering professions. A job interview Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, анкета, тест

6


Студенттің өзіндік жұмысы

1. The Republic of Kazakhstan. (Қазақстан Республикасы.). Сын есім, салыстыру шырайлары. Есміше, 1-есімше жэне 2-есімше, оның сөйлемдегі қызметі, есімше айналымдары.

Оқылуы: Republic of Kazakhstan.

Айтылу/тыңдалым: Geography, History, Political System, Administrative System, Customs and Traditions, Culture тақырыптары бойынша хабарламалар жэне диалогтар дайындау.

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Тақырып бойынша кестені толтыру, презентация дайындау

12


2. Global English. (Әлемдегі шет тілі.). Тұйык етіс. . Тұйык етіспен қолданылатын етістіктер, оның сөйлемдегі қызметі, түйық етіс айналымдары. Оқылуы: English around us, British and American English Айтылу/тыңдалым: English in our life тақырыптары бойынша тапсырмалар орындау Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар

12


3. English-speaking Countries. (Ағылшын тілінде сөйлейтін елдер. ).. Герундий. Герундиймен қолданылатын етістіктер, оның сөйлемдегі қызметі.

Оқылуы: ел тану бойынша мәтіндер, Ұлыбритания және АҚШ туралы сайттар

Айтылу/тыңдалым: Geography, History, Political System, Administrative System, Customs and Traditions, Culture тақырыптары бойынша хабарламалар мен диалогтар дайындау. Мәдениеттерді салыстыру.

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, мәтінде бойынша тапсырмаларды орындау презентация

12


4. Technology in our life. (Өміріміздегі технология.). Салалас құрмалас сөйлемдер, байланыстырушы жалғаулық, жалғаулық сөздер, сөйлем түрлері. НІартты сөйлемдердің 1 және 2 түрі. Оқылуы: Computers, Internet, Science and Progress, Ecology тақырыптары бойынша мәтіндер.

Айтылу/тыңдалым: Computers in my life, Impact of technology on our life, Great discoveries тақырыптары бойынша хабарламалар мен диалогтар дайындау.

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, тацдау бойынша шыгарма (презентация).

12


5. Career Plans. ( Кәсіби жоспарлар.). Төлеу сөз. Сұраулы жэне хабарлы сөйлемдердегі сөз тәртібі. Шақтардың қиылысуы. Оқылуы: Engineering professions. A job interview тақырыптары бойынша хабарламалар мен диалогтар дайындау. Айтылу/тыңдалым: мамандықты сипаттау жэне салыстыру, A job interview диалогтар құрау

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, резюме

12  1   2   3