Главная страница

Бюллетень (қазан-желтоқсан) Ғылым салаларының аталымы


НазваниеБюллетень (қазан-желтоқсан) Ғылым салаларының аталымы
страница2/7
Дата08.02.2016
Размер0.83 Mb.
ТипБюллетень
1   2   3   4   5   6   7

51.230

Ж31 Жарқынбай, У.

Ас - адамның арқауы/ У. Жарқынбай.- Алматы: Елорда жастары, 2011.- 176б. 10 экз.
53.58

Қ56 Қожалымов, З.

Денсаулықты жақсарту тәсілдеріңің жолдары [Электронды ресурс] / З. Қожалымов.- Электрон. текстовые дан.(1, 28 Мб).- Алматы: Шалкөде, 2011.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
53.59

Қ56 Қожалымов, З.

Халықтық шипагерліктің бәйтерегі [Электронды ресурс] / З. Қожалымов = Флагман народного целительства = Leader of national healing.- Электрон. текстовые дан. (461 Мб).- Алматы: Шалкөде, 2011.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
60 – Әлеуметтік ғылымдар=Социальные науки
60.6

K26

Kazakhstan statistics [Electronic resource].- Electronic data (63.7 Mb).- Astana: Agency on statistics of the Republic of Kazakhstan, 2009.- 1 electronic disc. 1 экз.
60.5я2

Б52 Биекенов, К.Ү.

Әлеуметтану. Ұғымдар мен баламалар/ К.Ү. Биекенов, М.С. Садырова.- Алматы: Эверо, 2011.- 400б. 70 экз.
60.6

Қ18

Қазақстан статистикасы [Электронды ресурс] = Статистика Казахстана.- Электрон. текстовые дан. (437 Мб).- Астана: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 2 экз.
63 – Тарих ғылымдары=Исторические науки
63.529(7)

W49

Welcome: Portraits of America [Videorecording].- Electronic data (385 Mb).- Walt Disney Company, 2007.- 1 electronic disc. 1 экз.
63.3(5Қаз)-8

А39

Алаш арысы/ құраст. З.С.Қожанова, М.Жармұхамедұлы.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 320б.:8б. жапсырма. 10 экз.
63.3(5Қаз)я431

А39

Алаш мұраты және тәуелсіз Қазақстан: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдарының жинағы / Е.Карин, Е.Сыдықов (жауап. ред.), Д.Қамзабекұлы, Т.Жұртбай ж.б.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011.- 311б. 2 экз.
63.3(5Қаз)

А46 Алтай, Х.

Алтайдан ауған ел/ Х. Алтай.- Астана: Астана полиграфия, 2011.- 280б. 10 экз.
63.3(5Каз)64

А99 Аяган, Б.

Новейшая история Казахстана [Текст]. Т.1. Кризис и распад советской системы / Б. Аяган, А. Ауанасова, А. Сулейменов.- Алматы: Литера-М, 2011.- 320с.- (Летопись независимости). 10 экз.
63.3(5Каз)64

А99 Аяган, Б.

Новейшая история Казахстана [Текст]. Т.2. Выход из кризиса / Б. Аяган, А. Ауанасова, Р. Кудайбергенов.- Алматы: Литера-М, 2011.- 320с.- (Летопись независимости). 10 экз.
63.3(5Каз)64

А99 Аяган, Б.

Новейшая история Казахстана [Текст]. Т.3. Устойчивый Казахстан / Б. Аяган, А. Ауанасова, А. Сулейменов.- Алматы: Литера-М, 2011.- 320с.- (Летопись независимости). 10 экз.
63.3(5Қаз)

А99 Аяған, Б.Ғ.

Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы / Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, А.И. Исин.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2011.- 320б. 10 экз.
63.3(5Қаз)

Ә40

Әйтеке би/ құраст. С.Дәуітов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 192б. 10 экз.
63.3(5Каз)

Б18 Байбатша, А.Б.

Антропогеновая история Казахстана/ А.Б. Байбатша = Қазақстан антропогендік тарихы.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2011.- 496с. 10 экз.
63.5(5Каз)

Д86

Душа Казахстана [Текст] / текст А.Кунанбай; под ред. Гарета Л.Стина; фото. У.Истепа; худ. Б.МакКаффери.- Нью- Йорк: Истен Пресс, 2001.- 265с. 1 экз.
63.3(5Қаз)

Е33

Ежелгі дүние авторларының шығармаларындағы Қазақстан тарихы. Екі томдық. Т.1.- Алматы: Ел-шежіре, 2011.- 528б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
63.3(5Қаз)

Е33

Ежелгі дүние авторларының шығармаларындағы Қазақстан тарихы. Екі томдық. Т.2.- Алматы: Ел-шежіре, 2011.- 432б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
63.5(5Қаз)-73

Е65 Ерғали, С.

Нау мен ырыс: пайымдама / С. Ерғали.- Алматы: Қазығұрт, 2011. 10 экз.
63.3(5Қаз)

Ж36 Жәнібеков, Ө.

Таңдамалы шығармалар жинағы. Т.1 / Ө. Жәнібеков.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 320б. 10 экз.
63.3(5Қаз)

Ж36 Жәнібеков, Ө.

Таңдамалы шығармалар жинағы. Т.2 / Ө. Жәнібеков.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 320б. 10 экз.
63.48(5Қаз)

З-15 Зайберт, В.Ф.

Ботай. Дала өркениетінің бастауында: кітап-альбом / В.Ф. Зайберт = Ботай. У истоков степной цивилизации = Botay. The Sources of the steppe civilization.- Алматы: Балауса, 2011.- 480б.: сур. 10 экз.
63.3(5Каз)64

И90

История независимого Казахстана [Текст]: монография / под общ. ред. Х.М.Абжанова, Л.Н.Нурсултановой.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 400с. 10 экз.
63.3(5Қаз)

К24 Кәкішев, Т.

Қазақ зиялылары/ Т. Кәкішев.- Алматы: Қазығұрт, 2011.- 416б. 10 экз.
63.3(5Каз)

К59

Козыбаев Манаш (1931-2002) [Электронный ресурс]: к 80-летию со дня рождения.- Электрон. дан. (872 MБ).- Алматы, 2011.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
63.3(5Қаз)

Қ16

Қаз дауысты Қазыбек би/ құраст. С.Дәуітов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 192б. 10 экз.
63.3(5Қаз)

Қ17

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Көп томдық. Т.19. Адайское восстание 1929-1931 гг.- Астана: Астана полиграфия, 2011.- 512с.- (Мәдени мұра). 10 экз.
63.3(5Каз)

Қ17

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Көп томдық. Т.20. Декабрьское событие 1986 года: документальная хроника / сост. Б.Абдигали, К.Табеев.- Астана: Астана полиграфия, 2011.- 616с.- (Мәдени мұра). 10 экз.
63.3(5Қаз)

Қ17

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Көп томдық. Т.21. Жарылқасын Боранбай. Созақ көтерлісі 1930 жыл.- Астана: Астана полиграфия, 2011.- 336б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
63.5(5Қаз)

Қ18

Қазақстан жан дүниесі/ эссе авт. А.Құнанбай; ред. Гарет Л.Стин; фотосур. Уэйн Истептің; сур. Б. МакКаффери.- Нью- Йорк: Истен Пресс, 2001.- 264б.:сур. 12 экз.
63.3(5Қаз)

Қ18

Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Т.7. Арғын.- Алматы: Алаш тарихи зерттеу орталығы, 2010.- 398б.- (Мәдени мұра). 2 экз.
63.3(5Қаз)

Қ18

Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Т.8. Арғын.- Алматы: Алаш тарихи зерттеу орталығы, 2010.- 409б.- (Мәдени мұра). 2 экз.
63.3(5Қаз)

Қ18

Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Т.9. Арғын.- Алматы: Алаш тарихи зерттеу орталығы, 2010.- 408б.- (Мәдени мұра). 2 экз.
63.5(5Қаз)я20

Қ19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Т.1. А - Д: энциклопедия / ғылыми ред. және жоба жетекшісі Н.Әлімбай.- Алматы: DPS, 2011.- 736б.:ил. 10 экз.
63.3(5Қаз)

Қ21 Қазыбекұлы, Н.

Ағалардан қалған із/ Н. Қазыбекұлы.- Алматы: Қазығұрт, 2011.- 376б. 10 экз.
63.3(5Қаз)я61

Қ56

Қожа Ахмет Йасауи кесенесі: альбом-кітабы / құраст. Ә.Қ.Муминов, М.Б.Қожа, С.Моллақанағатұлы және т.б. = Мавзолей Ходжа Ахмада Йасави = Mausoleum of Khoja Ahmad Yasawi.- 3-ші бас., өңд., толық.- Алматы: Эффект, 2011.- 208б.:сур. 10 экз.
63.3(5)

М13 Мажитов, С.Ф.

Наследие и могила Мухаммеда Хайдара Дулати в Индии [Текст] / С.Ф. Мажитов.- Алматы: Өнер, 2011.- 576с.- (Мәдени мұра). 10 экз.
63.3(5Қаз)

М13

Майқы би/ құраст. С.Дәуітов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 192б. 10 экз.
63.3(5Қаз)-6

М19 Мансұров, Т.

Нәзір Төреқұлов - Кеңес Одағының Сауд Арабиясындағы елшісі/ Т. Мансұров.- Алматы: Зерде, 2011.- 640б.: фотосур. 10 экз.
63.3(5Каз-2Аст)6

Н19 Назарбаев, Н.А.

В сердце Евразии [Текст] / Н.А. Назарбаев.- Алматы: Жібек жолы, 2011.- 312с.:ил. 10 экз.
63.3(5Қаз-2Аст)6

Н17 Назарбаев, Н.Ә.

Еуразия жүрегінде/ Н.Ә. Назарбаев.- Алматы: Жібек жолы, 2011.- 308б. 10 экз.
63.3(5Қаз)

О-55 Олкотт, М.Б.

Қазақтар/ М.Б. Олкотт; ауд. З.Әбдешев.- Астана: Шаңырақ-Медиа, 2011.- 155б. 10 экз.
63.3(5Қаз)-8

Р87

Рух сарбазы/ құраст. Қ.Ерғөбек.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 320б. 10 экз.
63.3(5Каз)

С14 Садыкова, Б.И.

Мустафа Чокай в эмиграции [Текст] / Б.И. Садыкова.- Алматы: Мектеп, 2011.- 248с. 10 экз.
63.3(5Каз)

С89 Султанов, Т.И.

Золотая Орда. Государство Чингизидов в Евразийской степи [Текст] / Т.И. Султанов.- Алматы: Мектеп, 2011.- 176с.- (Слово седьмое). 10 экз.
63.3(5Каз)

С89 Султанов, Т.И.

Рождение казахской государственности. История казахского ханства [Текст] / Т.И. Султанов.- Алматы: Мектеп, 2011.- 160с.:ил.- (Слово седьмое). 10 экз.
63.3(5)

С89 Султанов, Т.И.

Чингиз-хан и его потомки [Текст] / Т.И. Султанов.- Алматы: Мектеп, 2011.- 152с.- (Слово седьмое). 10 экз.
63.3(5Қаз)

С89 Сұлтанов, Т.И.

Алтын Орда. Еуразия даласындағы Шыңғыс хан ұрпақтарының мемлекеті/ Т.И. Сұлтанов.- Алматы: Мектеп, 2011.- 176б.: сур.- (Жетінші сөз). 10 экз.
63.3(5Қаз)64

Т29

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Т.1. (1990-1995 жж.): құжаттар жинағының сериясы / құраст. Б.Ғ.Аяған, Х.М.Әбжанов, Б.Б.Еңсепов.- Алматы: Раритет, 2011.- 320б.- (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл). 10 экз.
63.3(5Қаз)64

Т29

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Т.2. (1996-2000 жж.): құжаттар жинағының сериясы / құраст. Б.Ғ.Аяған, Х.М.Әбжанов, Е.Табыс және т.б.- Алматы: Раритет, 2011.- 324б.- (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл). 10 экз.
63.3(5Қаз)64

Т29

Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері: ғылыми-танымдық мақалалар жинағы (оқиғалар хроникасы) / құраст. Б.Ғ.Аяған, Х.М.Әбжанов, А.Н.Қашқымбаев.- Астана: Астана полиграфия, 2011.- 248б. 10 экз.
63.3(5Қаз)

Т65

Төле би/ құраст. С.Дәуітов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 192б. 10 экз.
63.3(5)я431

Т90

Түрк әлемі: тарих және қазіргі заман: халықаралық түркітану симпозиумы мақалалар жинағы 2011 жылғы 28-29 сәуір / жауап. ред. Н.Ғ.Шаймердинова = Тюркский мир: история и современность.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011.- 485б. 5 экз.
63.3(5Каз)

У71

Уроки мира, 20-летию Движения Невада-Семипалатинск [Видеозапись]: в помощь учебному процессу / сценарий Х.Мамбетова.- Электрон. дан. (2, 05 ГБ).- Астана.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
63.3(5Қаз)-7

Ш34 Шәмші, Ж.К.

Өнер алды - қызыл тіл/ Ж.К. Шәмші.- Астана, 2008.- 390б. 20 экз.
63.3(5Каз)

Ш78 Шокай, М.

Туркестан - наша общая колыбель [Текст]. Т.1: (Туркестан в документах личного архива М.Шокая 1920-1940 гг.) / М. Шокай; сост. Г.Исахан.- Алматы: Қазығұрт, 2011.- 400с.+16с. вкл. 10 экз.
65 – Экономика ғылымдары=Экономические науки
65.291(5Kaz)

A46 Amanshaeva, D.M.

The impovement of the human resource management at the enterprise [Электронный ресурс]: abstract of the dissertation... doctor of economics PhD: be defended on June 11, 2010: 08.00.00 / Dinara Mirambekovna Amanshaeva; academic adviser: Zh.A.Anafiyaeva; foreign adviser: Mukul Asher; L.N. Gumilyov Eurasian National University.- Astana, 2010.- 130s. 1 экз.
65.428

C40

Central Asia at the Crossroads of Foreign Trade-Opportunities and Challenges [Electronic resource]. Chapter 1: Draft Publication. Thursday, 15 May.- Electronic data (942 Kb).- Hung Kong, 2003.- 1 electronic disc. 1 экз.
65.290(5Kaz)

D75 Doshan, A.S.

Influence of joint ventures on economic development of Republic Kazakhstan: abstract of the dissertation... doctor of economics PhD: be defended on June 3, 2010: 08.00.00 / Almagul Sahitjankizi Doshan; scientific advisor: D.M.Madiyarova; scientific consultant: E.F.Avdokuwin; L.N. Gumilyov Eurasian National University.- Астана, 2010.- 30 б. 1 экз.
65.262.531(5Kaz)

I-55 Imandosov, Z.M.

Development of investment activity in the Republic of Kazakhstan: abstract of the dissertation... doctors Phd of economic: be defended June 11, 2010: 08.00.00 / Zhasaral Myrzamuratovich Imandosov; academic adviser: Zh.Anafiyayeva; foreign adviser: Mukul Asher; L.N. Gumilyov Eurasian National University.- Astana, 2010.- 30s. 1 экз.
65.209.2

I-60

Information and illustrative materials on countering illicit drug trafficking in the Russian Federation 2009 year [Electronic resource].- Electronic data (36 слайдов: 12, 3 Mb).- Moscow: Federal Service of the Russian Federation for Narcotics Traffic Control.- 1 electronic disc. 2 экз.
65.262.5(5Kaz)

K91 Kulekeyev, D.B.

Government control of banking of Republik of Kazakhstan: abstract of the dissertation... doctor philosophy (PhD): be defended June, 2010: 08.00.00 / Dosbol Batyrbekovich Kulekeyev; scientific adviser: D.M.Madiyarova; foreign adviser: Y.F.Avdokushin; L.N. Gumilyov Eurasian National University.- Astana, 2010.- 28s. 1 экз.
65.291(5Қаз)

А52 Аманшаева, Д.М.

Кәсіпорындағы персоналды басқаруды жетілдіру [Электронный ресурс]: экон. ғылымд. бойынша PhD д-ры... дис. автореф.: қорғалған 11.06.2010: 08.00.00 / Динара Мирамбекқызы Аманшаева; ғылыми жетекші Ж.Анафияева; Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.- Астана, 2010.- 130 б. 2 экз.
65.052.89(5Каз)

А92 Атыгаева, З.Ж.

Внешний и внутренний аудит в Республике Казахстан [Текст] / З.Ж. Атыгаева.- Алматы: Раритет, 2011.- 232с. 10 экз.
65.5

А98 Ашимбаева, А.Т.

Страны БРИК: потенциал и перспективы развития. Республика Индия в мировой экономике [Текст] / А.Т. Ашимбаева.- Алматы: Раритет, 2011.- 400с. 10 экз.
65р30-2

Ә26

Әдістемелек нұсқау: 050507-"Менеджмент", 050510-"Мемлекеттік және жергілікті басқару" маман. бойынша бітіруші курс студент. арналған дипломдық жұмысты орындау және рәсімдеу бойынша / Б.Н.Исабеков, М.М.Таскулова, К.С.Сапаралиева, А.Ж.Жунусова.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 32б. 29 экз.
65р30-2

Ә26

Әдістемелік нұсқау: 050507-"Менеджмент" маман. студ. үшін өндірістік (диплом алдындағы) тәжірибеден өту бойынша / Б.Н.Исабеков, Т.Н.Черябкина, Н.К.Шамшиева, Б.К.Исаева = Методические указания по прохождению производственной (преддипломной) практики для студ. спец. 050507-"Менеджмент".- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 59б. 30 экз.
65р30-2

Ә26

Әдістемелік нұсқау: 050510-"Мемлекеттік және жергілікті басқару" маман. студ. үшін өндірістік (диплом алдындағы) тәжірибеден өту бойынша / Б.Н.Исабеков, Т.Н.Черябкина, Н.К.Шамшиева = Методические указания по прохождению производственной (преддипломной) практики: для студ. спец. 050510-"Гос. и местное управление".- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 59с. 28 экз.
65.291.3я73

Б17 Байжолова, Р.Ә.

Маркетинг: оқулық / Р.Ә. Байжолова.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011.- 151б.- (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ кітапханасы). 87 экз.
65.261.41(5Каз)я73

Б91 Бурамбаева, А.К.

Налоги и налогообложение: учебное пособие / А.К. Бурамбаева.- 2-е изд.- Астана, 2011.- 464с. 10 экз.
65.052.201.1ц(0)я7

Б94

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: учебное пособие / А.С.Садиева, М.К.Жуматов, Б.Ж.Акимова, Э.М.Тлеуова.- Астана, 2011.- 425с. 10 экз.
65.311-09

Е50 Елеусизова, А.М.

Разработка метода управления рисками для обеспечения качества строительных услуг [Электронный ресурс]: дис.... канд. тех. наук: защищена 10.12.10: 05.02.23 / Айсулу Маратовна Елеусизова; науч. рук. Р.К.Ниязбекова; науч.консул. К.А.Нурбатуров; ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.- Электрон. текстовые дан.(773 Кб).- Астана, 2010.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
65.052.201.1ц(0)я7

Ж88 Жуматов, М.К.

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: практическое пособие / М.К. Жуматов.- Астана, 2011.- 170с. 10 экз.
65.052.201.1ц(0)я7

Ж81 Жұматов, М.К.

Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп: оқу құралы / М.К. Жұматов.- Астана, 2011.- 119б. 20 экз.
65.497(5Қаз)-551я7

И83 Исабек, Б.Т.

Ғылым мен білім беруді дамытудың индустриалды-инновациялық негіздері: оқу-әдістемелік нұсқау / Б.Т. Исабек.- Түркістан: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ "Туран" баспасы, 2009.- 76б. 15 экз.
65.290(5Қаз)-551я73

И83 Исабек, Б.Т.

Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері: оқу құралы / Б.Т. Исабек.- Түркістан: А.Ясауи ат.ХҚТУ "Туран" бас., 2009.- 300б. 20 экз.
65.262.531

И50 Имандосов, Ж.М.

Развитие инвестиционной деятельности: автореф. дис... академ. степени д-ра философии PhD по спец. "Экономические науки": защищена 11.06.2010: 08.00.00 / Жасарал Мырзамуратович Имандосов; науч. рук. Ж.Анафияева; ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.- Астана, 2010.- 30с. 2 экз.
65.291.231.1я7

И83 Исабеков, Б.Н.

Кәсіпкерлікті құрылымдарының бизнес-жоспарды жасау процесінің методологиялық негізі: оқу әдістемелік нұсқау / Б.Н. Исабеков.- Түркістан, 2004.- 40б. 5 экз.
65.290(5Қаз)-551я73

И83 Исабеков, Б.Н.

Кәсіпкерлікті өркендетудің индустриалды-инновациялық негіздері: оқу құралы / Б.Н. Исабеков.- Түркістан: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ "Туран" бас., 2008.- 336б. 14 экз.
65.9(5Қаз)-551

И83 Исабеков, Б.Н.

Қазақстанда аралас экономика кезіндегі индустриалдық-инновациялық саясат және кәсіпкерлік: мәселелер, концепциялар, шешімдер / Б.Н. Исабеков.- Түркістан: Тұран, 2004.- 319б. 6 экз.
65.315.441.2

К73 Котляров, С.В.

Формирование и управление добавленной стоимостью жилья, как основные факторы стабильности жилищного строительства в Казахстане в пост кризисный и последующие периоды [Электронный ресурс] / С.В. Котляров.- Электрон. текстовые дан.(3, 33 Мб).- Астана: Инвестиционная строительная компания, 2010.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
65.262.5(5Каз)

К90 Кулекеев, Д.Б.

Государственное регулирование банковской деятельности Республики Казахстан: дис.... академ. степени Ph.D: 08.00.00 / Досбол Батырбекович Кулекеев; науч. рук. Д.М.Мадиярова; заруб. консул. Е.Ф.Авдокушин; ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.- Астана, 2010.- 149с. 1 экз.
65.262.5(5Каз)

К90 Кулекеев, Д.Б.

Государственное регулирование банковской деятельности Республики Казахстан: дис.... академ. степени Ph.D: 08.00.00 / Досбол Батырбекович Кулекеев; науч. рук. Д.М.Мадиярова; заруб. консул. Е.Ф.Авдокушин; ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.- Астана, 2010.- 149с. 1 экз.
65.305.73-823.2

К93 Курмангалиева, Д.Б.

Научные основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: дис.... д-ра тех. наук: защищена 27.12.10: 05.02.23 / Дина Бакыт-Кожаевна Курмангалиева; науч.консул. Ж.К.Усембаева; ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.- Электрон. текстовые дан.(580 Кб).- Астана, 2010.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
65с9

М12

Магистрлік диссертацияны дайындау, жазу және қорғау бойынша әдістемелік нұсқау: 6N0507-"Менеджмент", 6N0510-"Мемлекеттік және жергілікті басқару" маман. магистранттарына арналған (кәсіби жәнен ғылыми-педагогикалық бағыт) / Б.Н.Исабеков, Т.Н.Черябкина, Н.К.Шамшиева.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 38б. 30 экз.
65р30-2

М54

Методические указания по выполнению и оформлению дипломной работы для студентов выпускного курса спец. 050507-"Менеджмент", 050510-"Государственное и местное управление"/ Б.Н.Исабеков, М.М.Таскулова, К.С.Сапаралиева, А.Ж.Жунусова.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2010.- 33с. 29 экз.
65с9

М54

Методические указания по подготовке, написанию и защите магистерских диссертаций: для магистрантов спец. 6N0507 "Менеджмент", 6N0510 "Государственное и местное управление"(профильное и научно-пед. направления) / Б.Н.Исабеков, Т.Н.Черябкина, Н.К.Шамшиева.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2010.- 38с. 29 экз.
65.9(5Каз)-984

М74

Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана [Текст] / под ред. О.Сабдена.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 344с. 10 экз.
1   2   3   4   5   6   7