Главная страница

Бизнес-планирование силлабус Мамандық: 5В050600, Экономика Оқу түрі: күндізгі Курс: 3 Семестр: 5 Кредит саны: 3


Скачать 252.9 Kb.
НазваниеБизнес-планирование силлабус Мамандық: 5В050600, Экономика Оқу түрі: күндізгі Курс: 3 Семестр: 5 Кредит саны: 3
Дата13.02.2016
Размер252.9 Kb.
ТипБизнес-планД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бетҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева
БЕКІТЕМІН

Э ж М факультет деканы
____________Е.Варавин

_______________2013 ж.


БИЗНЕС-ЖОСПАРЛАУ

Силлабус
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Силлабус

Мамандық: 5В050600, Экономика

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3

Семестр: 5

Кредит саны:3

Сағат саны:135

Дәрістер: 15

Іс-тәжірибелік сабақтар:30

СОӨЖ: 60

СӨЖ: 30

Емтихан: 5 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск

2013

Силлабус 5В050600,Экономика мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде « Кәсіпорын экономикасы » кафедрасында дайындалды.

«Кәсіпорын экономикасы» кафедрасының отырысында талқыланды.
Кафедра меңгерушісі Н.Краузе
____________________ж. №____ хаттама

Экономика және менеджмент факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.
Төраға Р.Дронсейко
______________________ж. №____ хаттама


Дайындаған А. Сагидолдина
лауазымы аға оқытушы


Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Кәсіпорын экономикасы» кафедрасы, Экономика және менеджмент факультеті (Г-3-211дәрісханасы.)

Пән жүргізетін оқытушы: Сагидолдина Асем Жанахметовна, аға оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540-206

Дәрісханалық сағатқа және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі мен оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы

Пән-бизнес-жоспарлауды оқытуға арналған. Бизнес-жоспардың құрылымы мен құрамы туралы оқытады.
1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты болып:

- бизнесті жоспарлаудың теориялық негіздерін оқыту;

- кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудағы алдыңғы қатарлы шетелдік және отандық тәжірибелермен таныстыру;

- жобаның бизнес-жоспарын жасау әдістемесін меңгеру;

- кәсіпкерлік тәуекелділікті бағалауды анықтау;

- бизнес-жоспарды жасаудың тәжірибелік мәнін меңгеру.
1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар білуге тиіс:

- студенттерде ғылыми ойлауды қалыптастырып, курстың негізгі қағидаларын өмірде қолдануға үйрету;

- бизнес – жоспарлаудың әдістемелік негіздерін оқыту;

- кезең бойынша Бизнес – жоспар арқылы кәсіпорындардағы бизнес – жоспарлау негіздерімен таныстыру.
Дағдылары:

- кәсіпорынның өндірістік – шаруашылық және қаржы іс - әрекетінің нәтижесі болып саналатын экономикалық көрсеткіштерді жоспарлауды үйрету;

- берілген сала бойынша жиналған ауқымды ақпаратқа талдау жасап, мәліметтер жинауға дағдыландыру. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы факторларын анықтау.

Құзыреттері:

 • «Бизнес - жоспарлау» курсы арнайы пән, ол мамандарды экономика саласы бойынша білікті етіп даярлауда үлкен роль атқарады;

 • пәнді оқыту мақсаты арнайы шаралар жүйесі арқылы құрылған бизнес жоспарды қолдану арқылы басқаруға дайындап алдағы міндеттерді шешу;

 • жоспарға іс-шара мақсаты, мазмұны, ресурстар мен жұмыс мөлшерінің сәйкесінше байланысуы, сонымен қатар қандай да бір өнімді өндіру, шығару немесе қызмет көрсету жұмыстарының мерзімі, сабақтастығы туралы мәліметтер енеді.


1.4 Пререквизиттер

Пәнді оқытудағы пререквизиттер болып: экономикалық теория, экономика ғалымдарының тарихы, математика, менеджмент негіздері, маркетинг негіздері, экономика
1.5 Постреквизиттер

Пәнді оқытудағы постреквизиттер болып: халықаралық экономика, құқық негіздері, фирма ішілік жоспарлау.
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағаты

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Нарықтық жоспарлау негіздері. Нарықтық жоспарлау түрлері. Нысандар, негізгі ресурстар. Бизнес-үрдістер мен жобалар.

Жоспарлау әдістері.Жоспарлаудың негізгі элементтері. Бизнес- жоспардың ерекшеліктері.

1

1,2,4,4 қосымша

Тақырып 2. Бизнес-жоспарлаудың ерекшеліктері мен мәні. Бизнес-жоспардың негізгі мақсаттары. Бизнес-жоспарлаудың стратегикалық және тәжірибелік есептері. Бизнес-жоспардың тағайындалуы. Бизнес-жоспарды дайындау ерекшеліктері. Бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, элементтері және қызметтері. Бизнес-жоспардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бизнес-жоспарлардың түрлері.

1

4,7,13,2 қосымша

Тақыры 3.Бизнес-жоспарлауды ұйымдастырудағы әдістемелер. Фирманың ішкі және сыртқы болашағын талдау.Бәсекелестік күрес кезіндегі ұстаным. SWOT-ТАЛДАУ. Бизнес-жоспарлау үрдісін ұйымдастыру.Ұйымдастырудың мақсаты мен миссиясы.Бизнесті жоспарлау кезіндегі көрсеткіштер жүйесі.

1

5-8,1қосымша

Тақырып 4. Бизнес- жоспарды жасау әдістемесі.

Бизнес-жоспарды жасауға және әзірлеуге талаптар.Бизнес-жоспарды жасау реті. Бизнес-жоспардың негізгі кқрсеткіштерін есептеу реті. Бизнес- жоспар бөлімдерінің мазмұны мен құрылымы. Жоба ұсынысын құрастыру концепциясы (бизнес). Нысанның незігі мінездемесі.

2

5,6,13,3 қосымша

1

2

3

Тақырып 5. Бизнес- жоспарға берілген ақпаратты талдау.Маркетингтік зерттеу. Бизнес-жоспарды ақпаратпен қамтамасыз ету: жинау, жүйелік және берілген негіздерді талдау. Бизнесті ашып жазу. Салалардың мінездемесі. Кәсіпорынның мінездемесі. Өнім шығаруды жоспарлау. Бәсекелестік. Бәсекелестік түрлері. Бәсекелестік түрлерінің артықшылықтары. Бәсекелестікті бағалау.

2

4,5,8,13

Тақырып 6. Бизнес-жоспардағы марткетингтік стратегия. Маркетингтік орта. Маркетингтің сатылары мен түрлері. Маркетингтік жоспарлау. Маркетинг стратегиясы: тауар саясаты.Жарнама. Жарнама сферасындағы негізгі шешімдер.

2

5,11,15,3қосымша

Тақырып 7. Бизнес – жоспарды қамтамасыз ететін дер. Болашақ сату көлемін қамтамасыз ететін бөлімнің өндірістік бағдарламасы. Кәсіпорынның өндірістік қуаты. Өзіндік құнды құрастыру. Бизнес-жоспар құрылымындағы ұйымдастыру жоспары.Жасау және құру реті.

2


5,6,13,15

Тақырып 8. Бизнес- жоспарлаудың қаржылық аспектілері. Бизнес-жоспардың қаржылық бөлімінің құрылымы.Өткізу көлемін жоспарлау. Шығын мен кіріс есебі. Ақша қаражатының қозғалысын есебі. Шығынның өтелуі. Инвестициялық жобаны бағалау әдістері. Бағалау көрсеткіштері: таза ақша ағымын есептеу әдісі, рентабельділік индексі, инвестицияның өтелу мерзімі. Басқару шешімін қабылдау. Қарызды қайтару кестесі.


2

6,13,15

Тақырып 9. Тәуекелділікті талдау. Тәуекелділікті сараптаулы талдау. Тәуекелділікті өлшеу. Тәуекелділікті сандық талдау. Жобаның залалсыздығын анықтау. Тәуекелділік түрлері. Инвестициялық тәуекелділікті бағалау. Тәуекелділікті төмендету шаралары. Өзін сақтандыру әдістері.

2

6,13,15

Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1 Нарықтық жоспарлау негіздері


3

-

Тақырып 2 Бизнес – жоспарлаудың ерекшеліктері мен мәні

3

-

Тақырып 3 Бизнес-жоспарлауды ұйымдастыру әдістемелері


3

-

1

2

3

Тақырып 4 Бизнес-жоспарды жасау әдістемесі. Бизнес-жоспарды жасауға қойылатын негізгі талаптар.

3

5,6,13,3 қосымша

Тақырып 5 Бизнес-жоспарға қажетті ақпараттарды талдау. Бизнесті бағалау. Кәсіпорынды сипаттау.

3

4,5,8,13

Тақырып 6 Бизнес-жоспардағы маркетингтік стратегия.Маркетингтік жоспардың фрагментің құру. Маркетингтік жоспар бойынша есептер шығару

3

5,11,15,3қосымша

Тақырып 7 Бизнес-жоспарды қамтамасыз ететін бөлімдер.Ұйымдастырушылық және өндірістік жоспардың есептерін шешу

4

5,6,13,15

Тақырып 8 Бизнес-жоспарлаудың қаржылық аспектілері.Инвестициялық жобаның тиімді нұсқасын таңдау бойынша есеп шыгару. Инвестицияны бағалау нұсқасына дисконттау әдісін қолдануға есептер шығару. Инвестицияның өтелу мерзімін есептеу, таза келтірілген тиімді есептеу және инвестиция рентабельділігі.

4

6,13,15

Тақырып 9 Тәуеелділікті талдау. Қаржылық тәуекелділікті есептеу. Бизнес-жобаның залалсыздық нүктесін анықтау және есептеу шешімі

4

6,13,15

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1 Нарықтық жоспарлау негіздері

Глоссария құру. Жоспарлау үрдісінің кестесін құру

6

4,5,4 қосымша

Тақырып 2 Бизнес – жоспарлаудың ерекшеліктері мен мәні.10-15 сөзден тұратын глоссарий құру

6

11-15

Тақырып 3 Бизнес-жоспарлауды ұйымдастыру әдістемелері. Дәріс тақырыбы бойынша 10-15 сөзден тұратын кроссворд құру

6

6,13,2 қосымша

Тақырып 4 Бизнес-жоспарды жасау әдістемесі. Бизнес-жоспарды жасауға қойылатын негізгі талаптар.

6


4,6,15

Тақырып 5 Бизнес-жоспарға қажетті ақпараттарды талдау. Бизнесті бағалау. Кәсіпорынды сипаттау.

7

4

Тақырып 6 Бизнес-жоспардағы маркетингтік стратегия.Маркетингтік жоспардың фрагментің құру. Маркетингтік жоспар бойынша есептер шығару

8

5,15

Тақырып 7 Бизнес-жоспарды қамтамасыз ететін бөлімдер.Ұйымдастырушылық және өндірістік жоспардың есептерін шешу

7

5,8,13,15

1

2

3

Тақырып 8 Бизнес-жоспарлаудың қаржылық аспектілері.Есеп шығару

7

5,7,13,15

Тақырып 9 Тәуеелділікті талдау. Қаржылық тәуекелділікті есептеу. Кейсті шығару

7

5,9,13,15,16


2.2 Өздік жұмыстың тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Тақырып 1 Нарықтық жоспарлаунегіздері

Стратегиялық дамудың кестесін жасау және сипаттау. Кестені құру, 10-15сөзден тұратын глоссарияға материал жинау

4,5,4 қосымша

1 апта

Конспект, глоссарий, әңгіме өткізу, қорғау

1апта


Тақырып 2 Бизнес – жоспарлаудың ерекшеліктері мен мәні.

Тақырып бойынша конспект жасау. 10-15 сөзден тұратын тақырып бойынша глоссарий құру

11-15

2-3 апта

Конспект, глоссарий, әңгіме өткізу, қорғау

2-3 апта

Тақырып 3 Бизнес-жоспарлауды ұйымдастыру әдістемелері.

Конспект жасау. Дәріс тақырыбы бойынша 10-15 сөзден тұратын кроссворд құру

6,13,2 қосымша

4-5 апта

Конспект, кроссворд, әңгіме өткізу, қорғау

4-5 апта

Тақырып 4 Бизнес-жоспарды жасау әдістемесі

Бизнес-жоспарды жасаудың өзіндік ретінің сызбасын сипаттау.Бизнес-жоспарды жасауға қойылатын негізгі талаптар.

4,6,15

6-7

апта

Қорғау

6-7

апта

Тақырып 5 Бизнес-жоспарға қажетті ақпараттарды талдау.Реферат

4

8-9 апта

Реферат, қорғау

8-9 апта

1

2

3

4

5

6

Тақырып 6 Бизнес-жоспардағы маркетингтік стратегия.

Маркетингтік жоспардың фрагментің құру. Маркетингтік жоспар бойынша есептер шығару (жеке тапсырмалар бойынша)

5,15

10-11 апта

Жұмыс, есепті қорғау

10-11 апта

Тақырып 7 Бизнес-жоспарды қамтамасыз ететін бөлімдер.

Ұйымдастырушылық және өндірістік жоспардың есептерін шешу (жеке тапсырмалар бойынша)

5,8,13,15

12-13 апта

Жұмыс, есептерді қорғау

12-13 апта

Тақырып 8 Бизнес-жоспарлаудың қаржылық аспектілері.

Қаржылық жоспарға есеп шығару (жеке тапсырмалар бойынша)

5,7,13,15

13-14 апта

Жұмыс, есептерді қорғау

14 апта

Тақырып 9 Тәуекелділікті талдау

Жоспардың тәуекелділік бөлімі бойынша есеп шығару (жеке тапсырма бойынша)
15 апта

Конспект,

жұмыс,

қорғау

15 апта
  1. Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум*

Тестілеу

*

*

*

Баяндама жасау


*


*


Эссе


*


Аралық тестілеу*


*

Барлығы*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылау мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады. 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер

 1. Закон РК «Об инвестициях». - Казахстанская правда, 2002, 11 қаңтар

 2. Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31 қанңтар 2006 ж. № 124-III ЗРК и изменениями и дополнениями по состоянию от 07.07.2006 ж. – Астана, Аккорда

 3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 392б.

 4. Бизнес-планирование. Под ред В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – М.% Финансы и статистика, 2000. -670б.

 5. Бизнес-план. Методические материалы. Под ред. Маниловского. - Финансы и статистика, 2006. -78б.

 6. Бизнес-план или как повысить доходность вашего предприятия. Американская школа управления. – 32б.

 7. Вачугов Д.Д., Веснин В.Р., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры: Учеб. Пособие/Под ред. Д.Д. Вачугова. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высшая школа, 2001 – 192 б.

 8. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. г.Железнодорожный, Моск.обл.:ТОО НПЦ «Крылья» 205. – 336 б.

 9. Дж. У. Ньюстром, Эдвард Е. Сканнел. Деловые игры и современный бизнес: Пер. с англ.-М.: «Издательство БИНОМ», 2005. – 144 бет.

 10. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга – ИНФРА – М, 2001. – 720бет

 11. Муравьев А.И, Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Предпринимательство: Учебник. - СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 696 бет.

 12. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес – 2-е изд., перераб. и доп.М.: «Ось-89», 2006.- 96 бет.

 13. Рубе В. А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М.: ТЕИС, 2000.- 231бет.

 14. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. Учебно-практическое пособие. – М., Издательство РДЛ. 2007. – 272бет.

 15. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 311бет.
 1. Қосымша әдебиеттер
 1. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2004.

 2. Кеннет Дж. Кук. – Малый бизнес: Стратегическое планирование. (Пер. с англ.) – М.: Издательский дом «Довгань», 2005. – 168 б.

 3. Малый бизнес: Экономика, организация, финансы: Учебное пособие / Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ, Издательский дом « Бизнес – Пресса», 2005

 4. Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. – М.: Издательство

Ось. – 320б.

 1. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. Учебно- практическое пособие. – М., Издательство РДЛ. 2005. – 272б

 2. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 311б.4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушының қоятын талаптары
Оқытушының қоятын талаптары (мысалы):

 • студенттер сабақ кестесіндегі дәрістік және іс-тәжірибелік сабақтарға қатысуға міндетті;

 • студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Студент сабаққа кешіккен жағдайда, дәрісханаға ақырын кіріп, жұмысқа кірісуі керек, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу сабақтан бір рет қалумен тең;

 • балл көрсеткіші арқылы есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру керек. Жұмыс уақытылы тапсырылмаса, қойылатын балл төмендейді. Барлық жұмыстарды тапсырмаған студенттерге емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • қанағаттанарлық бағасын алған студентке аралық бақылауды қайтадан өтуге рұқсат берілмейді;

 • Рср = (Р1 + Р2)/2 орташа рейтингісі 50%-дан кем болған студенттерге емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондарды ажырату қажет;

 • студент сабаққа іскерлік киім киіп келуі керек.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырмалардың түрлері 100 балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оған дәрістерге, іс-тәжірибелік сабақтарға қатысу мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімге ағымдағы бақылау жасау семестрдің 7 және 15 апталарында тест түрінде өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестаттау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

Баяндама жасау
,


Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

100


*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушымен зерттеліп дайындалады.
Әр пәннен өткізілетін емтихан емтихандық сессия кезеңінде тест түрінде жүргізіледі.

Пән бойынша студент білімінің қорытынды бағасын құрайтын көрсеткіштер:

- 40% қорытындысы, емтиханда алған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім көрсеткіші.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұндағы Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтердің бағасына сәйкесінше қойылатын цифрлік эквивалент;

Э – емтиханда алған бағаның цифрлік эквиваленті.
Қорытынды әріп түріндегі баға және балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті:


Әріп жүйесіндегі баға

Балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз4.3 Қорытынды бақылау жасауға арналған мәліметтер
Қорытынды бақылау компьютерлік класста тесттік тапсырмалар бойынша жүзеге асады.Тесттік тапсырмалар 20 сұрақтан тұрады,оның ішіне теориялық және есептер кіреді. Емтиханға дайындалуға қажетті бақылау сұрақтары:

 1. Стратегиялық жоспарлау.Мәні жәні ерекшелігі.

 2. Стратегиялық жоспарлаудың сұлбасы.

 3. Фирманың ішкі болашағын талдау.

 4. Диверсификация жолдары мен стартегияны таңдау.

 5. Миссии туралы түсінік, мақсаттары,фирманың стратегиясы

 6. Өнімнің өмірлік үрдісі. Зерттелетін тауарға деген сұраным мен ұсынымды жоспарлау әдістері.

 7. Маркетингтік зерттеу түрлері. Фирманың стратегиясын таңдау.

 8. Маркетингтік стратегиядағы жарнаманың мәні мен орны.

 9. Бизнес-жоспардағы баға белгілеу: құрылымы, бағалық факторлар.

 10. Бизнес-жоспарлау. Бизнес-жоспарды жасау технологиясының сұлбасы.

 11. Бизнес-жоспар. Түсінігі,мақсаты

 12. Бизнес-жоспар. Мәні. Артықшылықтары мен кемшіліктері.

 13. Бизнес- жоспар. Бизнес-жоспардың жеке бөлімдерін құрастыру.

 14. Түйіндеме. Жасау және құрастыру ерекшеліктері.

 15. Бизнес-жоспар құрылымындағы өндірістік жоспар. Жасау және құрастыру ерекшеліктері.

 16. Қаржылық жоспардағы шығындарды есептеу.

 17. Кіріс пен шығыс туралы есеп. Есептеу реті мен мәні.

 18. Инновациялық бизнес. Қазіргі жағдайдағы ерекшеліктері

 19. Кәсіпкерлік тәуекелділік.Анықтама. Классификация. Тәуекелділікті сақтандыру

 20. Кәсіпкерлік құпия. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын ақпарат жинау.