Главная страница

Алгебра және анализ бастамалары 10-сынып Тест тапсырмалары


Скачать 70.29 Kb.
НазваниеАлгебра және анализ бастамалары 10-сынып Тест тапсырмалары
Дата30.03.2016
Размер70.29 Kb.
ТипДокументы

Алгебра және анализ бастамалары

10-сынып

Тест тапсырмалары

1. f(x)= функциясының анықталу облысын көрсетіңдер.

2. x0=b-1 нүктесіндегі f(x) =x² + 2x + 1 функциясының мәні неге тең?

3. Берілген функцияның қайсысы жұп функция болып табылады?

A) y = - 2; B) y = 1,5; C) y = x + x²; D) y = -3tg x .

4. f(x)= функциясының анықталу облысын табыңдар.

5. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) y = ; B) y = + ; C) y = + ;D) y = +.

6. f(x)=3 - функцияның x = нүктесіндегі мәнін табыңдар.

7. y= x² - 3x + 11 функциясының анықталу облысы қандай?

8. y(x) = x -1 функциясына кері функцияны анықтаңдар.

9. Жұп функцияны көрсетіңдер.

A) y = x³ - ; B) y = x - ; C) y = x² - +2 ; D) y = x - - 1.

10. y= + - 5 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

11. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

12. y=( )² функциясының мәндер жиынын табыңдар.

13. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

14. Өрнекті ықшамдаңыз: cos 5β cos β + sin 5β sin β

15. Есептеңіз: cos40cos20–sin40sin20

16. Есептеңіз:

17. Есептеңіз: cos78cos18+ sin78sin18

18. Өрнекті ықшамдаңыз: sin51cos21–cos51sin21

19. Өрнекті ықшамдаңыз: sin–cosα

20. Есептеңіз: sin 105

21.ƒ (х)= фунциясының анықталу облысын анықта:

22. х2 =3 нүктесіндегі f(х)=х²-2х+1 функциясының мәнін тап

23. Берілген функцияның қайсысы жұп функция болып табылады?

А.у=2cosх В. у= 1,5sinх С.у=х D.у=tgх

24. ƒ(х)= функциясының анықталу облысын табыңдар.

25. Тақ функцияны анықтандар

А. у=-sin²х В. у=sinх С. у=cosх D. у=cos²х

26. ƒ (х)=cos4х + функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар

27. у = 7,8 -5х функциясының мәндер жиыны қандай

28. Егер ƒ(х) =, g (х) = және х=0 болса, онда 3ƒ(х) -2g (х) өрнегінің мәнін есептеңдер

29. Тақ функцияны анықтаңдар

А. у=+х В.у=+х² С.у=х² D.у=-х

30. у=cosх+1функциясының мәндер жиынын табыңдар

31. у(х)=2+х функциясына кері функцияны анықтандар

32. Жұп функцияны анықта:

А. у =х³–cosх В. у =х²- cosх С. у=х-sinх D. у=х³-5sin5х
33.у=sinх-2 функциясының мәндер жиынын тап

34.у= функцияның анықтау облысын тап

35. у = функциясының анықтау облысын тап

36. функциясының туындысын табыңдар.













37. функциясының туындысын тауып, өрнегінің мәнін есептеңдер.













38. функциясының кему аралықтарын табыңдар.













39. функциясының туындысын табыңдар.













40. функциясының қауіпті нүктелер санын анықтаңдар













41. функциясының нүктедегі туындысының мәнін есептеңдер













42. функциясының [0;1] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтаңдар













43. функциясының кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтаңдар













44. Нүкте түзу бойымен s=t3+2t2-4 заңы бойынша қозғалады. t=2 кезіндегі нүктенің лездік жылдамдығын анықтаңдар.













45. функциясының [0; π] кесіндісіндегі ең кіші және ең үлкен мәндерін табыңдар













46. функциясының туындысын табыңдар













47. функциясының туындысы неге тең?













48. функциясының максимум нүктесін анықтаңдар













49. функциясының туындысы неге тең?













50. функциясының өсу аралықтарын табыңдар













51. функциясының [2; 3] аралығындағы ең кіші және ең үлкен мәнін табыңдар













52. функциясының туындысын табыңдар













53. функциясының туындысын тауып, , өрнегінің мәнін есептеңдер













54. функциясының нөлдерін анықтаңдар













55. функциясының өсу аралықтарын табыңдар













56. функциясының туындысын табыңдар













57. функциясы берілген. теңдеуін шешіңдер.













58. функциясының туындысы түрінде берілген. Онда оның бірсарынды кемімелі аралықтарының ұзындығының қосындысын есептеңдер














59. функциясы берілген. f''(x)≥O теңсіздігін шешіңдер.













60. Егер болса, онда мәнін табыңдар













61. функциясының графигіне М (2;6) нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңдар













62. y=sin3x функциясының туындысын табыңдар













63. функциясының туындысы неге тең?

64. функциясының неше түбірі бар?

65. Егер және болса, онда

66. Функцияның берілген нүктедегі мәнін табыңдар: , .

67. Берілген функцияға кері функцияны табыңдар:

68. Берілген функцияның анықталу аймағын табыңдар:

69. Берілген функцияның мәндер аймағын табыңдар:

70. Берілген функцияның жұп, тақтығын анықтаңдар:

71. Қай ширекте орналасқан?

72. Радианмен өрнектеңдер: 6400

73. Есептеңдер:

74. Өрнектің мәнін табыңдар:

75. Теңдеуді шешіңдер:

76. Теңсіздікті шешіңдер:

77. Есептеңдер:

78. Туындысын табыңдар:

79. функциясының графигіне нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жаз:



80.Функцияның экстремум нүктелерін табыңдар: