Главная страница

8 сынып Тәжірибелік сайыс Жазық фигураның салмағын анықтау (10 ұпай)


Скачать 60.05 Kb.
Название8 сынып Тәжірибелік сайыс Жазық фигураның салмағын анықтау (10 ұпай)
Дата07.04.2016
Размер60.05 Kb.
ТипДокументы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫН» ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

ФИЗИКАДАН АУДАНДЫҚ ОЛИМПИАДА 2015
8 сынып

Тәжірибелік сайыс
Жазық фигураның салмағын анықтау

(10 ұпай)
Құралдар мен жабдықтар: жазық фигура, сызғыш, жүк, қарындаш.

Нұсқау: Тәжірибелік сайыстың тапсырмаларын орындаған кезде:

 • тәжірибені жасау әдісіңізді баяндап, есептеу өрнектерін келтіріңіз;

 • тәжірибенің және аралық есептеулердің нәтижелерін жазатын кесте дайындап, оны толтырыңыз;

 • қажетті тәжірибелерді жасап, өлшеулерді жүргізіңіз;

 • алған нәтижелердің негізінде іздеп отырған шаманы есептеңіз;

 • есептеулердің қателіктерін анықтаңыз және соңғы нәтижені жазыңыз, орындалған жұмыстар жөнінде қортындылар жасаңыз.


Тәжірибелік сайыстың ұзақтығы 2 сағат.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДАРЫН»

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ 2015
8 класс

Экспериментальный турОпределите вес плоской фигуры

(10 баллов)
Приборы и принадлежности: плоская фигура, линейка, гирька, карандаш.

Указание. При выполнении заданий экспериментального тура:Продолжительность экспериментального тура 2 часа.


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫН» ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

ФИЗИКАДАН АУДАНДЫҚ ОЛИМПИАДА 2015
9 сынып

Тәжірибелік сайыс
Жіптің үзілу күшін анықтау

(10 ұпай)
Құралдар мен жабдықтар: ұзындығы 50 см болатын жұқа тақтайша, жіп немесе жұқа сым, сызғыш, массасы белгілі жүк, штатив.
Нұсқау: Тәжірибелік сайыстың тапсырмаларын орындаған кезде:

 • тәжірибені жасау әдісіңізді баяндап, есептеу өрнектерін келтіріңіз;

 • тәжірибенің және аралық есептеулердің нәтижелерін жазатын кесте дайындап, оны толтырыңыз;

 • қажетті тәжірибелерді жасап, өлшеулерді жүргізіңіз;

 • алған нәтижелердің негізінде іздеп отырған шаманы есептеңіз;

 • есептеулердің қателіктерін анықтаңыз және соңғы нәтижені жазыңыз, орындалған жұмыстар жөнінде қортындылар жасаңыз.Тәжірибелік сайыстың ұзақтығы 2 сағат.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДАРЫН»

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ 2015
9 класс

Экспериментальный турОпределение силы разрыва нити

10 (баллов)
Приборы и материалы: планка, длина которой 50 см, нить или тонкая проволока, линейка, груз известной массы, штатив.
Указание. При выполнении заданий экспериментального тура:

 • изложите Вашу методику проведения эксперимента и приведите расчетные формулы;

 • подготовьте и подпишите таблицы для занесения экспериментальных данных и промежуточных вычислений;

 • проведите необходимые опыты и измерения;

 • из полученных данных рассчитайте искомую величину;

 • рассчитайте погрешности измерений и запишите окончательный результат, напишите краткие выводы по проделанной работе.Продолжительность экспериментального тура 2 часа.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫН» ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

ФИЗИКАДАН АУДАНДЫҚ ОЛИМПИАДА 2015
10 сынып

Тәжірибелік сайыс
Серіппенің қатаңдық коэффициентін анықтау

(10 ұпай)
Құралдар мен жабдықтар: серіппе, сызғыш, миллиметрлік қағаз парағы, білікше, массасы 100 г жүк.

Назар аударыңыз! Жүкті серіппеге ілмеңіз, өйткені бұл жағдайда серіппенің серпімді деформациясының шегінің шамасынан асып кетесіз.

Нұсқау: Тәжірибелік сайыстың тапсырмаларын орындаған кезде:

 • тәжірибені жасау әдісіңізді баяндап, есептеу өрнектерін келтіріңіз;

 • тәжірибенің және аралық есептеулердің нәтижелерін жазатын кесте дайындап, оны толтырыңыз;

 • қажетті тәжірибелерді жасап, өлшеулерді жүргізіңіз;

 • алған нәтижелердің негізінде іздеп отырған шаманы есептеңіз;

 • есептеулердің қателіктерін анықтаңыз және соңғы нәтижені жазыңыз, орындалған жұмыстар жөнінде қортындылар жасаңыз.


Тәжірибелік сайыстың ұзақтығы 2 сағат.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДАРЫН»

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ 2015
10 класс

Экспериментальный тур
Определение коэффициента жесткости пружины

(10 баллов)
Приборы и принадлежности: пружина, линейка, лист миллиметровой бумаги, брусок, груз массой 100 г.

Внимание! Не подвешивайте груз на пружине, так как при этом вы превысите предел упругой деформации пружины.

Указание. При выполнении заданий экспериментального тура:

 • изложите Вашу методику проведения эксперимента и приведите расчетные формулы;

 • подготовьте и подпишите таблицы для занесения экспериментальных данных и промежуточных вычислений;

 • проведите необходимые опыты и измерения;

 • из полученных данных рассчитайте искомую величину;

 • рассчитайте погрешности измерений и запишите окончательный результат, напишите краткие выводы по проделанной работе.Продолжительность экспериментального тура 2 часа.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫН» ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

ФИЗИКАДАН АУДАНДЫҚ ОЛИМПИАДА 2015
11 сынып

Тәжірибелік сайыс
Аса жеңіл жүктерді өлшеу

(10 ұпай)
Құралдар мен жабдықтар: суы бар ыдыс (банка), пенопласт кесегі, шеге жиынтығы, миллиметрлік бөлігі бар сызғыш немесе милиметрлік қағаз парағы, үшкір ұшталған қарындаш, фольга, қағаз майлықтар.

Тапсырма: Ұсынылған құрал-жабдықтарды қолданып фольга қиығының m массасын анықтаңыз.

Нұсқау: Тәжірибелік сайыстың тапсырмаларын орындаған кезде:

 • тәжірибені жасау әдісіңізді баяндап, есептеу өрнектерін келтіріңіз;

 • тәжірибенің және аралық есептеулердің нәтижелерін жазатын кесте дайындап, оны толтырыңыз;

 • қажетті тәжірибелерді жасап, өлшеулерді жүргізіңіз;

 • алған нәтижелердің негізінде іздеп отырған шаманы есептеңіз;

 • есептеулердің қателіктерін анықтаңыз және соңғы нәтижені жазыңыз, орындалған жұмыстар жөнінде қортындылар жасаңыз.Тәжірибелік сайыстың ұзақтығы 2 сағат.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДАРЫН»

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ 2015
11 класс

Экспериментальный тур
Взвешивание сверхлёгких грузов

10 (баллов)
Приборы и материалы: сосуд (банка) с водой, кусок пенопласта, набор гвоздей, деревянные зубочистки, линейка с миллиметровыми делениями или миллиметровая бумага, остро отточенный карандаш, фольга, салфетки.

Задание: Определите с помощью предложенного оборудования массу m кусочка фольги.

Указание. При выполнении заданий экспериментального тура:

 • изложите Вашу методику проведения эксперимента и приведите расчетные формулы;

 • подготовьте и подпишите таблицы для занесения экспериментальных данных и промежуточных вычислений;

 • проведите необходимые опыты и измерения;

 • из полученных данных рассчитайте искомую величину;

 • рассчитайте погрешности измерений и запишите окончательный результат, напишите краткие выводы по проделанной работе.Продолжительность экспериментального тура 2 часа.