Главная страница

1. Решите уравнение: (х: 89+364): 37+385


Скачать 45.53 Kb.
Название1. Решите уравнение: (х: 89+364): 37+385
Дата01.04.2016
Размер45.53 Kb.
ТипДокументы

1 тур

1.Решите уравнение:

(х:89+364):37+385

2.Вместо букв поставьте цифры, так чтобы, получилось верное равенство. Одинаковые буквы должны быть заменены одинаковыми цифрами.

КРОТ+СЛОН=ЗАВОД

3.Сколько можно составить двузначных четных чисел, пользуясь цифрами 0,1,2,4,6?

4. В школе 20 классов. В ближайшем доме живет 23 ученика этой школы. Можно ли утверждать, что среди них найдутся хотя бы два одноклассника?

5. На доске записаны 10 последовательных натуральных чисел. Когда стерли одно из них, то сумма девяти оставшихся оказалась равна 2011. Какое число стерли?

1. Теңдеуді шешіндер

(х:89+364):37+385

2. Әріптерді цифрлармен ауыстырыңдар: бірдей әріптерді –бірдей цифрлармен, әртүрлі әріптерді –әртүрлі цифрлармен.

КРОТ+СЛОіН=ЗАВОД

3. 0, 1,2,4,6 цифрлармен неше екі таңбалы жұп сандарды жазуға болады?

4. Мектепте 20 сынып бар. Жақын үйде осы мекткптің 23 оқушысы тұрады. Олардың арасында бір сыныпта оқитын тым болмағанада екі оқушы табылады деп айтуға бола ма?

5.Тақтада 10 тізбектес натурал сан жазылған. Оның біреуін өшіріп, қалғанын қосқанда қосынды 2011тең болады. Қандай сан өшірілді?

2 тур

  1. Найдите сумму

1+2+3+…+498+499+500

  1. В некоторой стране 20 городов, любые два из которых соединены дорогой. Сколько всего дорог в этой стране?

  2. На одном заводе работают три друга: слесарь, токарь и сварщик. Их фамилии: Борисов, Иванов и Семенов. У слесаря нет ни братьев ни сестер, он самый младший из друзей. Семенов старше токаря и женат на сестре Борисова. Назовите фамилии слесаря, токаря и сварщика.

  3. Частное от двух чисел равно наибольшему общему делителю чисел 12 и 15, а разность двух этих чисел равна наименьшему общему кратному 31 и 2. Найдите эти числа?

  4. Среди четырех монет имеется одна фальшивая, отличающаяся от всех остальных по весу. Как выделить ее с помощью двух взвешиваний на чашечных весах без гирь? Можно ли при этом выяснить, легче ли она, чем остальные монеты?

  1. Есептендер

1+2+3+…+498+499+500

  1. Қандайда бір мемлекеттің 20 қаласы бар. Олардың кез келген екеуі жолмен қосылған. Осы мемлекетте барлығы неше жол бар?

  2. Бір зауытта үш дос:ұста, токарь, дәнекерлеуші жұмыс істейді.Олардын фамилиясы: Борисов, Иванов и Семенов. Ұстаның ағасыда, бауыры да, қарындасыда жоқ, ол достарының ең кішісі. Семенов токарьдан үлкен және Борисовтың қарындасына үйленген. Ұста,токарь,дәнекерлеушінің фамилиясындарың атандар.

  3. Екі санның бөліндісі 12 мен 15 ең үлкен ортақ бөлгішене тең, осы екі санның айырмасы айырмасы 31 мен 2 сандарының ең кіші ортақ еселігіне тең. Бұл қандай сандар?

  4. Төрт монетаның ішінде басқаларынан салмағы өзгеше бір жалған монета бар. Оны гирсіз табақша таразыда екі рет өлшеп қалай анықтауға болады?Оның басқа монеталардан жеңіл екендіген анықтауға болама?

5-сынып 1-нұсқа

1. Теңдеуді шешіңдер: 49 ∙ х – 17 301 = 12 050.

2. Туристтер 14 км жол жүріп, дем алуға тоқтады. Дем алғаннан кейін олар алғашқы жүрген жолдан 6 км–ге кем жүрді де, түнейтін жерге тоқтады. Алда тұрған жол олардың жүрген жолдарынан 3 есе көп болса, онда барлық жоспарланған жолдың арақашықтығы қандай?

3. Амалдарды орындаңдар:

(2 801 · 640 – 1 789 631) · (775 – 95 823 : 189) + 1 630 314 : 798.

4. Малыш 600 г тосапты 6 минутта жеп болады, ал Карлсон одан 2 есе тез жейді. Олар бірге жегенде, тосапты қанша уақытта жеп болады?

5. Саяхатшы қонақүйге бір аптаға тоқтады. Қонақүй иесіне төлем ақы ретінде күніне – бір сақина, бір аптаға 7 күміс сақинадан тұратын шынжырды ұсынды, бірақ төлемді күн сайын әкеп тұрамын деп ұсыныс жасады. Қонақүй иесі ұсынысқа келісті, бірақ, келесі шартты қойды: бір ғана сақинаны кесуге болады. Саяхатшы қонақүй иесіне қалай төлемін берді?

1. Решите уравнение: 49 ∙ х – 17 301 = 12 050.

2.Туристы прошли 14 км и сделали привал. После привала они прошли на 6 км меньше, чем до привала, и остановилась на ночлег. Им еще предстояло пройти в 3 раза больше, чем они прошли. Какой длины путь был намечен?

3. Выполните действия:

(2 801 · 640 – 1 789 631) · (775 – 95 823 : 189) + 1 630 314 : 798.

4. Малыш может съесть 600 г варенья за 6 мин, а Карлсон в 2 раза быстрее. За какое время они съедят это варенье вместе?

5. Путешественник, сняв в гостинице комнату на неделю, предложил хозяину в уплату цепочку из семи серебряных колец — по кольцу за день, с тем, однако, условием, что будет рассчитываться ежедневно. Хозяин согласился, оговорив со своей стороны, что можно распилить только одно кольцо. Как путешественнику удалось расплатиться с хозяином гостиницы?


5-сынып 2-нұсқа

1. Теңдеуді шешіңдер: (4 118 - х) : 68 = 56.

2. Автомобиль 3 күнде 980 км жол жүрді. Жұма мен сенбі күндері ол 725 км жол жүрді. Егер сенбі күні жүрген жол жексенбі күні жүрген жолдан 123 км артық болса, әрбір күні автомобиль неше километр жол жүрді?

3. Амалдарды орындаңдар:

418 560 : (34 · 25 – 196) · 708 – 500 347 : 983 + 989 389.

4. Ұлу бағанмен күндіз 3 м жоғары көтеріледі де, ал түнде, ұйықтап кетіп 2 м төмен түседі. Бағанның биіктігі 10 м. Неше күнде ұлу бағанның басына жетеді?

5. Маугли маймылдарға жаңғақ әкеп беріңдерші, деп өтініш білдірді. Маймылдар бірдей жаңғақ жинады, бірақ жолда ұрсысып қалып, әрбір маймыл әрқайсына бір жаңғақтан лақтырды. Мауглиға 33 жаңғақ қалды. Әрбір маймыл бір жаңғақтан артық әкелген болса, олар неше жаңғақтан жинады?

1. Решите уравнение: (4 118 - х) : 68 = 56.

2. Автомобиль за 3 дня проехал 980 км. В пятницу и субботу он проехал 725км. Сколько километров проезжал автомобиль в каждый из этих дней, если в субботу он проехал больше, чем в воскресенье, на 123км?

3. Выполните действия:

418 560 : (34 · 25 – 196) · 708 – 500 347 : 983 + 8 989 898.

4. Улитка за день залезает вверх по столбу на 3 м, а за ночь, уснув, нечаянно спускается на 2 м. Высота столба 10 м, а наверху лежит вкусная для улитки конфета. Через сколько дней улитка ее достанет?

5. Маугли попросил обезьян принести ему орехов. Обезьяны набрали орехов поровну, но по дороге поссорились, и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. Маугли досталось лишь 33 ореха. По сколько орехов собрали обезьяны, если каждая принесла больше одного ореха?